IT-rekrytering

Vi är specialister inom IT-rekrytering och har lång erfarenhet av IT-branschens utmaningar. 

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

IT-branschen idag 

IT-specialister behövs för att bygga, underhålla och vidareutveckla IT-system och plattformar med nuvarande och framtida teknik. Det finns ett betydligt större behov av kompetens inom IT än vad det finns arbetskraft på marknaden. 

image

Rekrytering inom IT

När vi letar IT-kompetens är det tydligt att en stor del av dagens IT-specialister är passiva kandidater. Ni som företag måste utvärdera er egen attraktionskraft och förstå arbetsmarknaden när ni ska rekrytera inom IT. Våra kunniga rekryteringskonsulter känner arbetsmarknaden väl och har gedigen erfarenhet från rekrytering inom IT. Vi vet därmed vad som är viktigt för att attrahera IT-kompetens samt hur vi bäst genomför rekryteringsprocesser för att nå bästa möjliga resultat.

image

Vårt nätverk

Som ett nischat searchbolag inom engineering, tech och IT brinner vi naturligtvis för att matcha ihop rätt kandidat med rätt företag. Vårt kandidatnätverk är till stor hjälp för att skapa oss god förståelse för målgrupper och vad kandidaterna värdesätter i sin karriär. Med hjälp av dessa insikter kan vi framgångsrikt förmedla rätt budskap till målgruppen. Dessa insikter ökar för varje dag som går. Vi slutar aldrig granska och utveckla våra arbetssätt för att säkerställa att vi fortsätter hitta rätt kandidater till våra uppdragsgivare.

Några av våra IT-kunder

Hitta rätt IT-personal

Vi har rekryterat många projektledare genom åren. Projektledning inom IT ställer krav på en hög specialistkompetens inom det specifika området.

Vi besitter idag ett stort nätverk med kvalificerade kandidater och våra erfarna rekryteringskonsulter vet hur processer ska hanteras för att lyckas med rekrytering av utvecklare.

För att rekrytera den IT-tekniker som passar er verksamhet bäst behöver ni förstå den tekniska delen och ert behov. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag identifiera rekryteringsbehov och hitta en lösning som är anpassad efter en bestämd målgrupp.

Det finns många typer av ingenjörer med olika utbildningsnivå i varierande branscher. Vissa ingenjörsområden öppnar upp för en bredare möjlighet att titta på olika typer av bakgrunder medan andra områden kräver en mycket mer precis erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera en IT-chef med rätt kompetens och ledaregenskaper i dagens digitaliserade samhälle är inte det lättaste. Det är stor brist på specialistkunskap inom IT-branschen, vilket gör kandidatmarknaden mycket smal.

image

Lyckas med din IT-rekrytering

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En IT-rekrytering hos oss börjar med en analys av ert behov samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

Vidare publicerar vi ert material på noga utvalda plattformar för marknadsföring, vilket skapar en synlighet kring ert eget varumärke, tjänsten och Employer Brand. Därefter påbörjar våra rekryteringskonsulter ett aktivt sökande efter potentiella kandidater genom uppsökande verksamhet. Detta sker bland annat genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater. 

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Branschkompetens

Vill du boka ett möte?

Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Ditt namn(Obligatoriskt)