Vi är Intenso

image

Vi vet att vi är modiga

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En rekrytering hos oss börjar med en analys av ert behov och målgrupp samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

För att nå er målgrupp publicerar vi ett anpassat material på noga utvalda plattformar utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta skapar inte bara synlighet för er utannonserade tjänst, utan även kring ert eget varumärke och Employer Brand. 

Kontakta oss

Hur lyckas vi?

Att rekrytera kompetent personal inom engineering, tech och IT är ett hårt och tidskrävande arbete där kunskap, engagemang och struktur behövs för att lyckas. Allt detta har vi, och som nischat searchbolag inom teknik och IT har vi även ett stort kandidatnätverk och kännedom om varje specifik målgrupp.

För att attrahera rätt kandidater måste vi ha förståelse för den uttalade målgruppen och vad de värdesätter i arbetslivet. I våra processer är det ofta ett mycket begränsat urval av kandidater där de flesta redan har arbete idag. Det blir då vår uppgift att förmedla fördelarna med vår kunds erbjudande, för att kandidaten ska känna ett värde i att flytta på sig för att göra samma sak någon annanstans. 

Vi hjälper till att nå tillväxtmål

Vi ser oss som en partner till våra kunder. Där vi i ett nära samarbete guidar och hjälper till att formulera fördelar och unikiteter, kopplat till målgruppen. Detta partnerskap är genomgående under hela processen när vi representerar ett företag mot kandidater. Vi blir som en förlängd arm till HR-avdelningen, rekryterande chefer och interna rekryterare, där feedback och uppdateringar om kandidatmarknaden ges löpande.

image

Hur gör vi?

I kravprofilsmötet sätter vi förutsättningarna för en lyckad rekrytering. Genom att ställa rätt frågor och utmana vår kund lär vi känna verksamheten och ringar in målgruppen för att säkerställa att det finns en matchning på marknaden.

image

Kompetensbaserad rekrytering

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden