IT-rekrytering Stockholm

På Intenso har vi lång erfarenhet av IT-rekrytering i Stockholm. Vi vet hur vi ska gå till väga för att hitta rätt IT-specialist till ert företag.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

IT-branschens framfart i Stockholm

IT-branschen växer, likaså dess utmaningar. I hela Sverige, inte minst i Stockholm, är IT-kompetens en bristvara och en av de största utmaningarna när det kommer till rekrytering av IT-personal. Att lyckas med sin IT-rekrytering i Stockholm och hitta någon som kan hjälpa er med utveckling såväl som säkerhet, är av yttersta vikt för att inte halka efter i den digitala utvecklingen.

IT-rekrytering i Stockholm

För att lyckas med IT-rekrytering i Stockholm krävs idag ett stort engagemang och kreativitet. Det blir allt svårare att hitta kandidater med rätt IT-kompetens och därför är det viktigt att tänka i nya banor för att nå rätt personer. Den tid som krävs för att få en lyckad rekryteringsprocess är det få företag som har. Genom att ta hjälp av Intenso vid er nästa IT-rekrytering i Stockholm kan vi guida er så att ert erbjudande matchar det dagens IT-specialister efterfrågar.

image

Så hittar vi rätt IT-kompetens i Stockholm

Många IT-specialister i Stockholm är idag passiva kandidater som redan har en trygg anställning. För att de ska se fördelen med att byta jobb är det därför av stor vikt att ni ser över vad ni har att erbjuda, och anpassar erbjudandet efter kandidaternas önskemål. Våra rekryteringskonsulter är experter på IT-rekrytering och vet hur en rekryteringsprocess ska gå till för att nå bästa möjliga resultat.

Hitta rätt IT-personal

Vi på Intenso har rekryterat många projektledare genom åren. Projektledning inom IT ställer krav på en hög specialistkompetens inom det specifika området.

Vi besitter idag ett stort nätverk med kvalificerade kandidater och våra erfarna rekryteringskonsulter vet hur processer ska hanteras för att lyckas med rekrytering av utvecklare.

För att rekrytera den IT-tekniker som passar er verksamhet bäst behöver ni förstå den tekniska delen och ert behov. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag identifiera rekryteringsbehov och hitta en lösning som är anpassad efter en bestämd målgrupp.

Det finns många typer av ingenjörer med olika utbildningsnivå i varierande branscher. Vissa ingenjörsområden öppnar upp för en bredare möjlighet att titta på olika typer av bakgrunder medan andra områden kräver en mycket mer precis erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera en IT-chef med rätt kompetens och ledaregenskaper i dagens digitaliserade samhälle är inte det lättaste. Det är stor brist på specialistkunskap inom IT-branschen, vilket gör kandidatmarknaden mycket smal.

image

Rekryteringsprocess 

Vi använder oss av traditionell kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En IT-rekrytering hos oss börjar med en analys av ert behov samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

Vidare publicerar vi ert material på noga utvalda plattformar för marknadsföring, vilket skapar en synlighet kring ert eget varumärke, tjänsten och Employer Brand.

image

Aktivt sökande

Därefter påbörjar våra rekryteringskonsulter ett aktivt sökande efter potentiella kandidater genom uppsökande verksamhet. Detta sker bland annat genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater. 

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med: 

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss för IT-rekrytering i Stockholm

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden