IT-rekrytering Göteborg

Vi på Intenso i Göteborg har lång erfarenhet och bred expertis inom IT-rekrytering.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

IT-branschen växer stadigt

Vi vet alla att IT-branschen växer så det knakar och samtidigt växer branschens utmaningar. I Göteborg, men även i många andra städer i Sverige, är en av de största utmaningarna bristen på IT-kompetens. IT-specialister underhåller, utvecklar och optimerar säkerheten i företagets IT-system. Det krävs idag att en specialist har koll på system och andra plattformar när det gäller både befintlig och framtida teknik.

Rekrytering inom IT i Göteborg

image

rekryterar vi rätt IT-kompetens

När vi letar IT-kompetens i Göteborg är det tydligt att en stor del av dagens IT-specialister är passiva kandidater. Ni som företag måste utvärdera er egen attraktionskraft och förstå arbetsmarknaden när ni ska rekrytera inom IT. . 

Våra kunniga rekryteringskonsulter känner arbetsmarknaden väl och har gedigen erfarenhet från rekrytering inom IT. Vi vet därmed vad som är viktigt för att attrahera IT-kompetens samt hur vi bäst genomför rekryteringsprocesser för att nå bästa möjliga resultat

Hitta rätt IT-personal

Vi på Intenso har rekryterat många projektledare genom åren. Projektledning inom IT ställer krav på en hög specialistkompetens inom det specifika området.

Vi besitter idag ett stort nätverk med kvalificerade kandidater och våra erfarna rekryteringskonsulter vet hur processer ska hanteras för att lyckas med rekrytering av utvecklare.

För att rekrytera den IT-tekniker som passar er verksamhet bäst behöver ni förstå den tekniska delen och ert behov. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag identifiera rekryteringsbehov och hitta en lösning som är anpassad efter en bestämd målgrupp.

Det finns många typer av ingenjörer med olika utbildningsnivå i varierande branscher. Vissa ingenjörsområden öppnar upp för en bredare möjlighet att titta på olika typer av bakgrunder medan andra områden kräver en mycket mer precis erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera en IT-chef med rätt kompetens och ledaregenskaper i dagens digitaliserade samhälle är inte det lättaste. Det är stor brist på specialistkunskap inom IT-branschen, vilket gör kandidatmarknaden mycket smal.

image

Rekryteringsprocess 

Vi använder oss av traditionell kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En IT-rekrytering hos oss börjar med en analys av ert behov samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

Vidare publicerar vi ert material på noga utvalda plattformar för marknadsföring, vilket skapar en synlighet kring ert eget varumärke, tjänsten och Employer Brand.

image

Aktivt sökande

Därefter påbörjar våra rekryteringskonsulter ett aktivt sökande efter potentiella kandidater genom uppsökande verksamhet. Detta sker bland annat genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater. 

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat en IT-rekrytering i Göteborg med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss för IT-rekrytering i Göteborg

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden