Rekrytering teknisk chef

Teknisk chef är en av de vanligaste chefsbefattningarna vi rekryterar. Tillsammans med våra teknikspecialister ser vi till att hitta er nästa ledare.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
image

Teknisk kunskap gynnar rekryteringen

När man ska rekrytera en teknisk chef ser vi det som en stor fördel att de personer som ska vara ansvariga för rekryteringsprocessen har en mycket god förståelse för de tekniska delarna i företaget. För att kunna identifiera och attrahera rätt kandidater behöver man förstå vilken kompetens och erfarenhet som behövs i rollen samt hur personen som tillsätts ska fortsätta förvalta och utveckla företaget.

Teknisk chef eller CTO?

Är ni i behov av att rekrytera en teknisk chef eller CTO? Idag är det vanligt med olika titlar för samma typ av roll. Ofta skiljer sig titeln beroende på företagets storlek och hur organisationsstrukturen ser ut. För oss är titeln viktig, och det beror på att vi vill säkerställa att vi attraherar rätt typ av målgrupp och därmed hittar rätt nivå på kandidaterna.

image

Hitta rätt person för ert företag

Att hitta rätt person för ert företag är alltid det primära målet. Vi har lång erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering inom teknik och vet vilka egenskaper som krävs för att en teknisk chef ska lyckas. Det handlar givetvis om den tekniska kunskapen, men även egenskaper och erfarenhet inom strategi, ledarskap och affärsutveckling. Rollen som teknisk chef är ofta en kombination av djupa tekniska kunskaper, förmågan att leda andra samt kundnära relationer.

Rekryteringsprocess

För att optimera chanserna till att hitta er nästa tekniska chef ser vi till att först identifiera målgruppen. Därefter lägger vi fokus på en gedigen kravprofil och behovsanalys. Vi lyfter fram de delar som ni anser är viktiga för rollen och som kommer fånga intresset hos relevanta kandidater. 

I många fall utför vi även kompletterande search rekrytering. Våra rekryteringskonsulter söker efter kandidater på ett strategiskt och noggrant sätt. Vi kartlägger då kandidaterna utifrån utvalda nätverk, digitala plattformar och andra kanaler där den önskade målgruppen befinner sig. Vi skannar också av relevanta branscher samt området där den tänkta rollen är placerad. När vi hittat en möjlig kandidat tar vi kontakt med personen på ett diskret och professionellt sätt.

Med vår långa erfarenhet vet vi var, när och hur ni bör synas för att få en lyckad rekrytering. Välkomna att konsultera med oss när ni är på jakt efter en teknisk chef.

Mer om teknikrekrytering

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)