IT-rekrytering Malmö

På Intenso i Malmö är vi specialiserade på IT-rekrytering och har gedigen kunskap och erfarenhet inom IT-branschen.  

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

IT-branschen idag

De senaste åren har IT-branschen vuxit i rasande takt, inte bara i våra två största städer utan även i Malmö och mindre städer. Efterfrågan på IT-specialister har ökat drastiskt men tyvärr inte utbudet. En IT-specialists kompetens behövs för att utveckla och underhålla IT-system men också för att säkerställa ett företags IT-säkerhet.

IT-rekrytering

Bristen på IT-kompetens är idag en utmaning för många företag i Malmö. Men det är inte omöjligt att hitta rätt kandidat. Det som krävs är att ni som företag har tid och en mycket god kunskap inom IT. För det är just detta som är a och o om ni ska lyckas med er nästa IT-rekrytering. Vi på Intenso i Malmö kan hjälpa er att hitta er nästa medarbetare. Vi har gedigen kunskap inom IT-branschen och ett stort nätverk att nå ut till.

image

Attrahera passiva och aktiva kandidater

När vi letar efter er nästa IT-specialist är en stor del av de kandidater vi kommer i kontakt med passiva kandidater. Därför är det viktigt att ni som företag utvärderar er attraktionskraft och förstår arbetsmarknaden för att lyckas attrahera både de passiva och aktiva kandidaterna.

Tillsammans med vår erfarenhet av IT-branschen och dess marknad vet vi vad som är viktigt för att hitta och rekrytera rätt IT-kompetens i Malmö.

Hitta rätt IT-personal

Vi på Intenso har rekryterat många projektledare genom åren. Projektledning inom IT ställer krav på en hög specialistkompetens inom det specifika området.

Vi besitter idag ett stort nätverk med kvalificerade kandidater och våra erfarna rekryteringskonsulter vet hur processer ska hanteras för att lyckas med rekrytering av utvecklare.

För att rekrytera den IT-tekniker som passar er verksamhet bäst behöver ni förstå den tekniska delen och ert behov. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag identifiera rekryteringsbehov och hitta en lösning som är anpassad efter en bestämd målgrupp.

Det finns många typer av ingenjörer med olika utbildningsnivå i varierande branscher. Vissa ingenjörsområden öppnar upp för en bredare möjlighet att titta på olika typer av bakgrunder medan andra områden kräver en mycket mer precis erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera en IT-chef med rätt kompetens och ledaregenskaper i dagens digitaliserade samhälle är inte det lättaste. Det är stor brist på specialistkunskap inom IT-branschen, vilket gör kandidatmarknaden mycket smal.

image

Rekryteringsprocess 

Vi använder oss av traditionell kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En IT-rekrytering i Malmö hos oss börjar med en analys av ert behov samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

Vidare publicerar vi ert material på noga utvalda plattformar för marknadsföring, vilket skapar en synlighet kring ert eget varumärke, tjänsten och Employer Brand.

image

Aktivt sökande

Därefter påbörjar våra rekryteringskonsulter ett aktivt sökande efter potentiella kandidater genom uppsökande verksamhet. Detta sker bland annat genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater. 

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med: 

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden