Search

Vi sitter inte och väntar på den perfekta kandidaten, vi hittar den.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
image

Hitta rätt medarbetare med hjälp av search 

Vid rekrytering av svårtillsatta eller komplexa befattningar räcker ibland inte de vanliga kontaktvägarna för att hitta den perfekta kandidaten. Då behöver man ta till alternativa tillvägagångssätt för att lyckas med rekryteringen. En metod som vi använder och specialiserar oss mot är search.   

Det finns många kandidater med rätt kompetens, men de är ofta redan anställda och har inte en tanke på att byta jobb. Men detta behöver inte betyda att de inte är öppna för nya jobbmöjligheter, om rätt erbjudande dyker upp. Det är då search kommer in, det vill säga att man aktivt letar upp och attraherar potentiella kandidater. 

Searchrekrytering

Vi genomför en metodisk och omfattande kartläggning av kandidatmarknaden, med fokus på att attrahera den aktuella målgruppen. Vi går igenom utvalda nätverk, forum, digitala plattformar och den avsedda regionens näringsliv inom relevanta branscher där potentiella kandidater är verksamma. Dessa närmar vi oss på ett anpassat och diskret sätt.  

Med vår långa erfarenhet och branschkunskap inom engineering, tech och IT har vi en djupgående förståelse för företags specifika kompetensbehov och kandidatmålgrupp. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att skapa nya långsiktiga och relevanta relationer med våra kandidater. Syftet med dessa relationer är att kunna erbjuda framtida karriärmöjligheter, helt anpassat efter behov och intresse för kandidaterna.  

image

Rekryteringsprocess

Vår process har vissa bestämda och viktiga delar för att lyckas med en rekrytering, men också delar där vi erbjuder stor flexibilitet och anpassar processen efter varje specifikt företag. Grunden är en gedigen behovsanalys med kravprofil och utvärdering av marknadens tillgång på relevant kompetens. Här utformas även ett material med syfte att attrahera målgruppen och marknadsföra er som företag. Materialet publiceras på noggrant utvalda plattformar, och i samband med publicering startar vi en searchprocess.

image

Transparens

Denna process innebär att vi kontaktar potentiella kandidater på ett diskret och professionellt sätt, alltid med utgångspunkt att skapa förtroende och väcka en nyfikenhet. Genom vårt rekryteringsverktyg har ni full insyn i processen och de kandidater som visar intresse. Efter genomgångna intervjuer genomför vi tester och kontroller innan ni bestämmer vem som blir er nästa medarbetare.

Läs mer om oss
Kontakta oss för search

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden