IT-rekrytering Linköping

På Intenso i Linköping är vi specialiserade på IT-rekrytering och har gedigen kunskap och erfarenhet inom branschen.  

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

IT-branschen i Linköping

I takt med att IT-branschen och dess utmaningar växer i storstäderna blir även utmaningarna i våra mindre städer större. På grund av den kompetensbrist som råder kräver IT-rekrytering i Linköping mycket tid och arbete för att lyckas. IT-specialister behövs för att säkerställa företagets underhåll och utveckling av system samt IT-säkerhet.

Rekrytering inom IT

Trots rådande kompetensbrist vid IT-rekrytering i Linköping är det inte omöjligt att hitta rätt kandidat. Men det tar mycket tid och kräver ett stort engagemang. Att aktivt söka upp kandidater som ständigt blir kontaktade med erbjudanden ställer krav på att sticka ut och ha ett attraktivt erbjudande. På Intenso i Linköping är vi experter på just detta och kan hjälpa er att lyckas med er nästa IT-rekrytering.

image

Att nå ut till kandidater

I sökandet efter er nästa IT-specialist måste ni först utvärdera ert erbjudande. Det gäller att veta vad kandidaterna efterfrågar för att kunna fånga deras intresse. Detta blir extra viktigt vid rekrytering av IT-specialister då många av de kandidater vi kontaktar är passiva kandidater med pågående anställningar.

För att få en passiv kandidat att vilja byta jobb ställs ännu högre krav på ett attraktivt erbjudande. Vi på Intenso vet vad som krävs för att fånga intresset hos rätt kandidater och hitta er nästa IT-specialist.

Hitta rätt IT-personal

Vi på Intenso har rekryterat många projektledare genom åren. Projektledning inom IT ställer krav på en hög specialistkompetens inom det specifika området.

Vi besitter idag ett stort nätverk med kvalificerade kandidater och våra erfarna rekryteringskonsulter vet hur processer ska hanteras för att lyckas med rekrytering av utvecklare.

För att rekrytera den IT-tekniker som passar er verksamhet bäst behöver ni förstå den tekniska delen och ert behov. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag identifiera rekryteringsbehov och hitta en lösning som är anpassad efter en bestämd målgrupp.

Det finns många typer av ingenjörer med olika utbildningsnivå i varierande branscher. Vissa ingenjörsområden öppnar upp för en bredare möjlighet att titta på olika typer av bakgrunder medan andra områden kräver en mycket mer precis erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera en IT-chef med rätt kompetens och ledaregenskaper i dagens digitaliserade samhälle är inte det lättaste. Det är stor brist på specialistkunskap inom IT-branschen, vilket gör kandidatmarknaden mycket smal.

image

Rekryteringsprocess 

Vi använder oss av traditionell kompetensbaserad rekrytering, kompletterad med search och headhunting. En IT-rekrytering hos oss börjar med en analys av ert behov samt utvärdering av hur ni ska attrahera den aktuella kompetensen sett till marknadens tillgång på matchande kandidater. 

Vidare publicerar vi ert material på noga utvalda plattformar för marknadsföring, vilket skapar en synlighet kring ert eget varumärke, tjänsten och Employer Brand.

image

Aktivt sökande

Därefter påbörjar våra rekryteringskonsulter ett aktivt sökande efter potentiella kandidater genom uppsökande verksamhet. Detta sker bland annat genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater. 

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med: 

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden