Konsultativ rekrytering - vi gör hela jobbet

Vårt kompletta rekryteringspaket. En av våra erfarna rekryteringskonsulter tar hand om anställningsprojektet hela vägen från den inledande researchfasen till avslutad rekrytering. Vi lämnar dessutom garanti, vilket innebär att om du inte är nöjd med vårt arbete gör vi om urvalsprocessen utan extra kostnad. 

Noggrann kravprofil - grunden till lyckad rekrytering

Vår konsult blir ditt bollplank. Kunskapen om bolaget, dess organisation, värderingar, mål, marknad och vision bildar, tillsammans med tjänstens specifika arbetsbeskrivning, en plattform för att kunna forma rätt kravprofil.

Vi matchar kravprofilen mot vår egen CV-databas, där vi har mer än 150.000 registrerade personer. Våra konsulter gör dessutom aktiva sökningar i vår kandidatdatabas, där vi har över tusen kartlagda och kvalificerade kandidater.

Effektiva sökvägar

Tjänsten blir sökbar på 30 olika sajter, däribland Intensos och Säljpoolens egna. Stora och etablerade jobbsajter kombineras med nischade kanaler som väljs ut med hänsyn till tjänsten och branschen. Vi arbetar även aktivt med sociala medier. 

Gedigen urvalsfas

Alla kvaliteter syns inte i ett CV. Vår rekryteringskonsult träffar därför alla kandidater som uppfyller kravprofilen och genomför en djupintervju. Där ligger fokus på såväl erfarenhet och kompetens som på personlighet, beteende och utvecklingspotential. Detta, tillsammans med vår MPA Personprofilananlys, ger oss en klar bild på vilka personer som går vidare till slutintervjuer.

 

Presentation av kvalificerade kandidater

Processen utmynnar i en sammanställning av de bäst kvalificerade kandidaterna, tillsammans med våra utlåtanden. Det slutliga avgörandet ligger alltid hos dig. Ofta kan det vara specifika egenskaper som bara du kan värdera som fäller det slutliga avgörandet.

Referenstagning och kontroller

Innan anställningsavtalet signeras, genomför vi de kontroller vi kommit överens om med dig. Det kan handla om till exempel att kontakta referenser eller kontroll av andra meriter.

Uppföljning och 18 månaders garanti

Vi håller kontakten även efter avslutat uppdrag, för att säkerställa att allt fungerar som det ska. För din trygghet erbjuder vi även en garanti som innebär att vi gör om urvalsprocessen om du inte blir nöjd med vårt arbete. 
Du kan läsa mer om våra garantier här. 

 

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vår ​konsultativ rekrytering? Hör av dig.

Mattias Lyckberg
VD

Göteborg
Direkt: 0733-336080

mattias.lyckberg@intenso.se
LinkedIn

Nicole Diener
Regionchef Väst

Göteborg
Direkt: 0735-258686

nicole.diener@intenso.se
LinkedIn

Christofer Dahlman
Regionchef Syd

Malmö
Direkt: 0702-469300

christofer.dahlman@intenso.se
LinkedIn

Anders Johansson
Rekryteringskonsult IT

Malmö
Direkt: 0723-063526

anders.johansson@intenso.se
LinkedIn