Chefsrekrytering

Att rekrytera in rätt personer till chefspositioner är den strategiskt viktigaste aktiviteten i ett företag.

Vi har mer 20 års erfarenhet av att rekrytera chefer. Detta har givit oss ett brett kontaktnät och en stor bas av kompetenta chefer och ledare.

Vi arbetar över hela Sverige och har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Våra chefsrekryterare har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Grundlig analys

Vår metod för Chefsrekrytering innebär en grundlig behovsanalys av företaget och tjänstens kravprofil. Det är oerhört viktigt att vi förstår verksamheten för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs för befattningen.  Genom djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos er får vi kunskap och uppfattning om er verksamhet, värderingar och företagskultur samt mål och framtida utmaningar. Därefter genomför vi en djuplodande och transparent rekryteringsprocess.