Researchrekrytering  

​Researchrekrytering är ett koncept där våra researchers hjälper dig med det mesta av arbetet med att ta fram lämpliga kandidater. Vi tar hand om annonsering, läser ansökningar, bokar intervjuer och tar hand om administrationen. Du får ett fåtal kandidater och sköter intervjuerna själv.

Grundbulten i vår process är vårt egenutvecklade rekryteringsverktyg Mastehelp som hjälper dig att publicera din rekryteringsannons på en rad stora och kända jobbsajter.

I Masterhelp finns också en kandidatdatabas som vi byggt upp under lång tid. Vi har över 150.000 registrerade kandidater inom alla typer av befattningar, med tyngdpunkt på chefer, försäljning och teknik/IT.

Matchning

Med hjälp av ett sofistikerat system för matchning har vi stora möjligheter att leta fram kandidater som är svåra att nå genom traditionell annonsering. Dessa kandidater kontaktas via mail där de kan läsa annonsen och ansöka direkt. Har ni egna tips på kandidater som ni vill att vi kontaktar på ett diskret sätt bistår vi er gärna med detta. I nästa steg av researchfasen går vi igenom de ansökningar vi fått in. Utifrån den överenskomna kravprofilen väljer vi ut ett antal tänkbara kandidater.

 

Förberedelse

Vi förbereder själva intervjufasen genom att boka in intervjutider och se till att du i god tid har alla ansökningar, CV och andra dokument.
I slutfasen genomför vi även en profilanalys på två utvalda kandidater som är aktuella för anställning. Analysen mäter drivkrafter, socialt beteende och arbetsstil.

Vem gör vad?

I flödesschemat här intill har vi visualiserat hur arbetsprocessen går till vid researchrekrytering. Som du ser, så tar vi på Intenso Teknikrekrytering hand om ganska många arbetsmoment. Du kan fokusera på det viktigaste - och roligaste - att intervjua och anställa en ny, skicklig medarbetare.

Vill du veta mer? 

Om du vill ha mer information om vårt koncept researchrekrytering, är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. På den här sidan hittar du all kontaktinformation du behöver, och här kan du läsa allt om vårt garantiprogram. 

 

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vår ​researchrekrytering? Hör av dig.

Mattias Lyckberg
VD

Göteborg
Direkt: 0733-336080

mattias.lyckberg@intenso.se
LinkedIn

Nicole Diener
Regionchef Väst

Göteborg
Direkt: 0735-258686

nicole.diener@intenso.se
LinkedIn

Christofer Dahlman
Regionchef Syd

Malmö
Direkt: 0702-469300

christofer.dahlman@intenso.se
LinkedIn

Anders Johansson
Rekryteringskonsult IT

Malmö
Direkt: 0723-063526

anders.johansson@intenso.se
LinkedIn