Rekrytering

Rekrytering av ledare och specialister inom engineering, tech och IT. Vi anpassar alltid våra rekryteringslösningar utefter era specifika behov.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Vad krävs för en lyckad rekrytering?

Specialister på rekrytering inom teknik och IT

Vilken befattning ska ni rekrytera?

Tack vare lång erfarenhet är vi på Intenso experter på rekrytering av ingenjörer med rätt kompetens för våra kunder.

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera tekniker och bred kunskap om hur man identifierar och attraherar rätt kompetens.

På Intenso är vi specialiserade på att rekrytera projektledare inom engineering, tech och IT.

På Intenso vet vi hur man attraherar och hittar rätt utvecklare. Vi är specialister på rekrytering inom utveckling.

Teknisk chef är en av de vanligaste chefsbefattningarna vi rekryterar. Tillsammans med våra teknikspecialister ser vi till att hitta er nästa ledare.

Med lång erfarenhet inom rekrytering av IT-chefer vet vi vilken spetskompetens och ledarskap som framtidens IT-chefer ska ha.

image

Rekryteringsprocess 

När ni väljer att starta en rekryteringsprocess med oss börjar vi med att sätta upp en noggrann kravprofil för att vi ska få en tydlig inblick i vilken kompetens ni söker. Därefter ser vi över vad ni erbjuder och sammanställer ett tilltalande material för målgruppen, som sedan skickas ut till kandidater med rätt profil både inom vårt nätverk men även på andra plattformar.

image

Att nå ut till målgruppen

Genom att vi kombinerar aktiv search med att exponera annonsen på strategiskt utvalda platser når vi både aktiva och passiva kandidater. På så sätt når vi brett inom målgruppen och ökar chanserna att hitta just er perfekta kandidat.

Läs mer om search

Transparens

För att säkerställa 100% kontroll på våra processer arbetar vi i vårt egenutvecklade rekryteringsverktyg Masterhelp i alla våra rekryteringar. När ni samarbetar med oss kan ni under hela processen följa arbetet i Masterhelp och få en inblick i ansökningarna. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden