Rekrytering

Rekrytering av ledare och specialister inom engineering, tech och IT. Vi anpassar alltid våra rekryteringslösningar utefter era specifika behov.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)

Vad krävs för en lyckad rekrytering?

När ni väljer att rekrytera med oss på Intenso vill vi att det ska vara enkelt. Vi utvecklar ständigt våra lösningar och tillvägagångssätt för att alltid se till att er rekryteringsprocess håller den enkelhet vi strävar efter. För att säkerställa en lyckad rekrytering krävs mycket tid, kunskap och nätverkande. Då tid är en bristvara för många företag som ska anställa är det vanligt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag, och gärna ett som är specialiserade på just den bransch man ska rekrytera till.  

Specialister på rekrytering inom teknik och IT

Vi är nischade på teknik och IT och står redo att hjälpa er med utmaningen att hitta rätt kollega. Våra skickliga rekryteringskonsulter arbetar dagligen med att attrahera den kompetens som våra kunder efterfrågar och vi sitter på ett stort nätverk av kvalitativa kandidater. Vi är ständigt uppdaterade på vad dagens kandidater värderar högst i arbetslivet och vet därför hur man på bästa sätt ska förmedla detta för att attrahera rätt kandidat till rätt tjänst. 

Vilken befattning ska ni rekrytera?

Tack vare lång erfarenhet är vi på Intenso experter på rekrytering av ingenjörer med rätt kompetens för våra kunder.

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera tekniker och bred kunskap om hur man identifierar och attraherar rätt kompetens.

På Intenso är vi specialiserade på att rekrytera projektledare inom engineering, tech och IT.

På Intenso vet vi hur man attraherar och hittar rätt utvecklare. Vi är specialister på rekrytering inom utveckling.

Teknisk chef är en av de vanligaste chefsbefattningarna vi rekryterar. Tillsammans med våra teknikspecialister ser vi till att hitta er nästa ledare.

Med lång erfarenhet inom rekrytering av IT-chefer vet vi vilken spetskompetens och ledarskap som framtidens IT-chefer ska ha.

image

Rekryteringsprocess 

När ni väljer att starta en rekryteringsprocess med oss börjar vi med att sätta upp en noggrann kravprofil för att vi ska få en tydlig inblick i vilken kompetens ni söker. Därefter ser vi över vad ni erbjuder och sammanställer ett tilltalande material för målgruppen, som sedan skickas ut till kandidater med rätt profil både inom vårt nätverk men även på andra plattformar.

image

Att nå ut till målgruppen

Genom att vi kombinerar aktiv search med att exponera annonsen på strategiskt utvalda platser når vi både aktiva och passiva kandidater. På så sätt når vi brett inom målgruppen och ökar chanserna att hitta just er perfekta kandidat.

Läs mer om search

Transparens

För att säkerställa 100% kontroll på våra processer arbetar vi i vårt egenutvecklade rekryteringsverktyg Masterhelp i alla våra rekryteringar. När ni samarbetar med oss kan ni under hela processen följa arbetet i Masterhelp och få en inblick i ansökningarna. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)