Qamcom, företaget med 130 anställda och inga chefer

Magnus Kilian, VD på Qamcom, och Mattias Lyckberg, VD Intenso Teknikrekrytering

Jag träffade Magnus Kilian första gången för nästan 10 år sedan, han arbetade som chef i ett klassiskt stort konsultbolag och fick ganska snart därefter ett erbjudande att bli VD för Qamcom Research & Technology AB. Redan då var Qamcom unikt, 15 anställda med över hälften som tekniska doktorer, kompetens värderades högst och företaget hade prestigefyllda projekt. Qamcom var verkligen annorlunda, unikt och stack ut!

Idag är Qamcom fortfarande ett annorlunda företag som sticker ut. Magnus fortsatte att utveckla bolaget kring grundidén att attrahera högpresterande personer med djup kompetens. 130 anställda, 45 tekniska doktorer och i princip ingen anställd med mindre än 6 års erfarenhet och inga chefer.
Inga chefer? Det måste vi prata om.

Det finns inga chefer i organisationen, förutom att det finns en ansvarig för varje kontor. Och för Göteborgskontoret betyder det att alla 100 jobbar tillsammans utan uppdelning i grupper. Vi har hela tiden utgått ifrån vilket värde man tillför bolaget inte vilken titel eller roll man besitter. Jag ville ta bort hierarkier och konkurrens internt i bolaget och hade en idé som jag ville utveckla. Med resultatet i handen så har vi fått friare personal som får större rörlighet inom bolaget. Det uppstår inofficiella ledare i bolaget men det är en roll man tar, det här varierar också över tid beroende på vad du brinner för nu. I diskussioner, satsningar och utveckling kan alla vara med. Intern konkurrens mellan grupperingar, baserat på personliga KPI: er och incitament som man kan finna i klassiska hierarkiska organisationer finns överhuvudtaget inte hos oss. För personalen ger det fria ramar, engagemanget blir dynamiskt över tid. Du kan djupdyka i väldigt intressanta projekt tillsammans med kollegorna eller om du brinner för en bolagsfråga vara delaktig i ledningsgruppen ett tag och driva det. Vår ledningsgrupp är helt dynamisk, finns ytterst få fasta platser i den. 

Den enda utmaningen som egentligen finns med att inte ha några chefer är kanske just att det finns en chef

Den enda utmaningen som egentligen finns med att inte ha några chefer är kanske just att det finns en chef. Jag arbetar hela tiden för att skapa en så platt organisation som möjligt och att jag är en del av den. På Qamcom kan personalen fatta egna beslut, driva egna processer utan att jag är med. Vi är dessutom 100% transparanta, alla processer, dokument, beslut, pågående affärsupplägg osv är helt öppet som anställd har du full tillgång till allt. Den som vill kan komma med feedback och bidra till utvecklingen och utmaningarna. Vi hjälps hela tiden åt och ingen driver något utan insyn. Allt det här har skapat en grymt bra ”vi-känsla” som lägger vad som är bäst för Qamcom och dess personal i fokus hela tiden. Diskussionen om vem som äger en fråga eller en uppgift blir inte så central för någon eftersom vi, de som vill vara med just nu, gör det tillsammans. Det här hjälper oss att rekrytera via våra egna nätverk, hög kompetens attraherar hög kompetens som attraherar avancerade projekt. P.g.a. det gör vi inte så mycket väsen av oss utåt och berättar inte om allt tokigt vi gör, självklart gör vi massa sociala saker, har event, utbildningar och föreläsningar. Vem kan tro att vi har armbrytningstävling på kontoret, säger Magnus och skrattar. Skall man berätta om sånt? Vi lägger mer fokus på är att berätta om våra projekt och hur vi arbetar.

Idag har vi nästan 70% av personalen i inhouse-projekt och 30% ute hos våra kunder. Vi har en god mix mellan konsulting och möjlighet till nischade inhouse-projekt. Vi växer och satsar på intressanta förvärv och kan erbjuda internationella möjligheter i t ex USA och Nya Zeeland. Utåt säger de anställda att det finns en stor lyhördhet om man vill göra något annat, klart om man vill bli chef kan det vara svårt. Det finns en långsiktighet i bolaget och vi styrs inte lika hårt på kortsiktiga resultat. Vi har verkligen jätteroligt tillsammans och har en mycket låg personalomsättning. Vi har ingen tydlig employer brand strategi men väldigt tydliga anledningar till varför man skall arbeta här!

Mattias Lyckberg