Chefsrekrytering

Ta hjälp av oss vid er nästa chefsrekrytering. Vi har erfarna och kunniga rekryteringsspecialister inom teknik och IT.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)

Varje chefsrekrytering är unik

Vi rekryterar chefer på olika nivåer. Vid en chefsrekrytering behöver vi lägga extra stor vikt på att kartlägga och förstå vad som är centralt i varje unik chefsroll samt vilka erfarenheter och kompetenser som krävs. Som chef är ledarskapet centralt och vi lägger alltid stort fokus på att förstå vilka egenskaper som er nästa chef behöver ha för att lyckas i er organisation.

Vilken kompetens efterfrågas?

I kartläggningen vid en chefsrekrytering behöver vi förstå hur vi ska vikta den kompetens som ofta krävs jämte specifika ledarerfarenheter till teknikintensiva organisationer. Hur viktig är den tekniska kompetensen? Finns det alternativa kompetenser som kan komplettera en stark ledare? Vi är intresserade av att veta om behovet av er chefsrekrytering är en ersättningsrekrytering, en tidigare felrekrytering eller en expansionsrekrytering. Vi vill också vet om ni tänker involvera interna kandidater i processen. Tillsammans med en noggrann kartläggning och vår långa erfarenhet av chefsrekrytering vet vi vad som kommer krävas innan vi påbörjar er rekryteringsprocess.

image

Rekryteringsprocess 

En chefsrekrytering är en omfattande process. Det krävs noga förstudier, en tydlig bild av nuläget och de förväntningar och krav som ni har för att säkerställa att processen blir så effektiv och kvalitativ som möjligt. Det är rekryteringskonsultens uppgift att till fullo förstå och hjälpa er att ta fram en tydlig bild av det som krävs för att lyckas i rollen.  

Våra processer säkerställer att den genomförs kvalitativt med en erfaren rekryteringskonsult som antingen själv har varit chef eller har lång erfarenhet av att rekryterat chefer. 

image

Aktivt sökande

Oavsett typ av rekrytering söker vi alltid aktivt efter potentiella kandidater. Detta gör våra rekryteringskonsulter genom att skanna våra kandidatnätverk och hålla löpande dialog med potentiella kandidater.

Läs mer om search

Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)