Chefsrekrytering

Ta hjälp av oss vid er nästa chefsrekrytering. Vi har erfarna och kunniga rekryteringsspecialister inom teknik och IT.

Vill du att vi ringer dig?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Varje chefsrekrytering är unik

Vi rekryterar chefer på olika nivåer. Vid chefsrekryteringar behöver vi lägga extra stor vikt på att kartlägga och förstå vad som är centralt i varje unik chefsroll samt vilka erfarenheter och kompetenser som krävs. Som chef är ledarskapet centralt och vi lägger alltid stort fokus på att förstå vilka egenskaper som er nästa chef behöver ha för att lyckas i er organisation.

Vilken ledarkompetens efterfrågas?

I kartläggningen vid alla chefsrekryteringar behöver vi förstå hur vi ska vikta den kompetens som ofta krävs jämte specifika ledarerfarenheter till teknikintensiva organisationer. Hur viktig är den tekniska kompetensen? Finns det alternativa kompetenser som kan komplettera en stark ledare? Vi är intresserade av att veta om behovet av er rekrytering är en ersättningsrekrytering, en tidigare felrekrytering eller en expansionsrekrytering. Vi vill också vet om ni tänker involvera interna kandidater i processen. Tillsammans med en noggrann kartläggning och vår långa erfarenhet av chefsrekrytering vet vi vad som kommer krävas innan vi påbörjar er rekryteringsprocess.

image

Processen för chefsrekrytering

Chefsrekryteringar är omfattande processer. Det krävs noga förstudier, en tydlig bild av nuläget och de förväntningar och krav som ni har för att säkerställa att processen blir så effektiv och kvalitativ som möjligt. Det är rekryteringskonsultens uppgift att till fullo förstå och hjälpa er att ta fram en tydlig bild av det som krävs för att lyckas i rollen.  

Våra processer säkerställer att den genomförs kvalitativt med en erfaren rekryteringskonsult som antingen själv har varit chef eller har lång erfarenhet av att rekryterat chefer. 

image

Aktivt sökande

Läs mer om search
Transparens

För att kunna ha full kontroll på våra processer har vi valt att utveckla vårt eget rekryteringsverktyg som stöd i våra rekryteringar. Detta innebär att ni under hela processen enkelt kan följa samtliga kandidater som är med i processen. I slutfasen på en rekrytering kompletterar vi bland annat med:

Personprofilstest
Ger fördjupad insikt och kunskap om drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil.

Bakgrundskontroll
Kontroll som innefattar juridik, betalningsanalys samt skatteanalys genomförs.

Referenstagning
Kvalitativa, muntliga referenstagningar för att kvalitetssäkra kandidaten ytterligare.

Kontakta oss gällande chefsrekrytering

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden