Urval vid rekrytering

Rätt urval vid rekrytering är en viktig del i arbetet att hitta rätt kandidat. Genom urvalet kan vi identifiera den talang som passar bäst i varje specifik roll.

image

Personliga intervjuer och profilanalys

I vårt urval vid rekrytering använder vi en noga utformad process för att identifiera och bedöma kandidater som uppfyller de etablerade profilerna. Vi använder oss av kompetensbaserad intervjuteknik, personprofilanalyser och i vissa fall även G-test. Dessa intervjuer och analyser gör att vi kan bedöma kandidater. Vi går bland annat igenom deras bakgrund, nuvarande situation, motivationsfaktorer, utvecklingsinriktning, professionella kunskaper och färdigheter samt kapacitet.

image

Omfattande utvärdering

Med utgångspunkt från en omfattande utvärdering tar vi hänsyn till olika faktorer hos kandidaterna. Detta inkluderar utbildningskvalifikationer, arbetslivserfarenheter, lönekrav, uppsägningstider, referenser och bakgrundskontroller. På så sätt säkerställer vi en grundlig bedömning av varje specifik kandidat.

Kompetensbaserat tillvägagångssätt

Vår kompetensbaserade bedömning grundas på en detaljerad kartläggning av nyckelkompetenser. Genom djupintervjuer och situationsanpassade case identifierar vi kandidaternas färdigheter. I kombination med arbetsprov och referenser får vi en helhetsbild av kandidaten. Denna metod använder vi för att få fler varierande och heltäckande bedömningsmetoder som hjälper oss skapa tillförlitliga slutsatser om kandidaters kompetenser och potential i den aktuella den tjänst som ska tillsättas.