Personlighets- och begåvningstester

Genomför personprofilanalyser och begåvningstester för att lättare avgöra vilken kandidat som passar bäst till rollen.

Certifierade inom MPA och ACE

Alla våra rekryteringskonsulter är certifierade hos företaget Master Sverige AB. Master Sverige tillgodoser oss med arbetspsykologiska tester och analysverktyg, som ger oss möjlighet att arbeta med personlighetstestet MPA och begåvningstestet ACE.

image

Master Person Analys (MPA)

MPA är ett kvasi-ipsativt personlighetstest. I testet mäts nio egenskaper inom tre kategorier; drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Resultatet består av svar från 160 påståenden och förhåller sig till en stor nationell normgrupp. Resultatet analyseras och beskriver hur kandidaten placeras till höger eller vänster sida av en horisontell axel, där mitten är snittet av normgruppen.

Läs mer om MPA

MPA-testets tre olika områden

Drivfaktorer

Drivfaktorer mäter kandidatens prestationsorientering, självhävdelse och energianvändning.

Sociala faktorer

Sociala faktorer ger insikt i kandidatens känslokontroll, sociala kontakt och tilltro.

Arbetsstil

I kategorin arbetsstil mäts egenskaper så som detaljorientering, säkerhet och abstrakt orientering.

image

Kapacitetstest (ACE)

ACE är ett kognitivt kapacitetstest som mäter kandidatens logiska tänkande när det kommer till förmågan att identifiera mönster, se samband och dra slutsatser. De tre områden som presenteras är numerisk, spatial och verbal förmåga. Vi rekommenderar att ni återkopplar testresultatet tillsammans med en av våra certifierade rekryteringskonsulter, men intervjuguiden kan användas av icke certifierade personer. Rapporten presenteras i så kallade STEN-poäng från 1 till 10, där även hastigheten av genomförande presenteras. Ytterligheterna 1 och 10 är de mest ovanliga resultatet, medan 5 är normen för testet.

Läs mer om ACE

ACE-testets tre olika områden

Numerisk förmåga

Verbal förmåga

Kontakta oss

Är ni osäkra hur ni ska använda kapacitetstestet (ACE) i er rekrytering? Eller kanske på befintliga medarbetare? Då är ni varmt välkomna att kontakta en av våra certifierade rekryteringskonsulter. Tänk på att ett högt testresultat inte garanterar en lyckad rekrytering.

Kontakta oss