Organisation

image

Dedikerad kontaktperson

Vi har idag tio duktiga rekryteringskonsulter med tillhörande marknadsavdelning. För varje uppdrag utses en erfaren rekryteringskonsult med relevant inriktning inom Engineering och IT som ansvarig för uppdraget. Den ansvariga rekryteringskonsulten blir er kontaktperson som leder uppdraget, planerar och ansvarar för att tidsplanen följs. Med regelbundna avstämningar genom hela processen säkerställs en tydlig kommunikation mellan oss och er som kund.

image

Rätt resurs på rätt plats

Ansvarig rekryteringskonsult agerar samordnare för det team som involveras i uppdraget och säkerställer att insamlande av material, kartläggningar och kandidatresearch sker på rätt sätt. Vi har en noggrann intern produktionsplanering och uppföljning för att säkerställa att rätt konsult tilldelas och engageras i lämpliga uppdrag. Under dessa produktionsmöten följs alla pågående uppdrag löpande upp för att säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga i respektive rekryteringsuppdrag samt att vi håller den önskade tidsplanen.