Fördjupad målgruppsanalys

image

Att engagera målgruppen

För att skapa förutsättningar att engagera målgruppen genomför vi en noggrann och fördjupad analys för att avgöra hur uppdraget bäst genomförs för att nå ett framgångsrikt resultat.

Analys

I analysen specificerar vi för er viktiga områden genom nedan frågeställningar.

1

Hur ser dagens tillgång av den kompetens ni söker ut?

2

Vilka utmaningar finns på kandidatmarknaden?

3

Är kraven rimliga i förhållande till övriga erbjudanden på marknaden?

4

Var finns målgruppen och hur attraherar vi den på bästa sätt?

5

Hur står sig ert Employer Brand jämfört med konkurrenternas?

6

Hur starkt är ert erbjudande i förhållande till målgruppens förväntan? 

7

Vad säger kollegorna på arbetsplatsen om er som arbetsgivare?

8

Utvärdering av tidigare rekryteringar, vad kan vi göra bättre?

9

Hur sätter vi upp en effektiv rekryteringsprocess för att lyckas?

Kandidatengagemang

Baserat på resultatet utformar vår marknadsavdelning följande material för att attrahera målgruppen.

  • Målgruppsanpassad annons
  • Kampanj i sociala medier 
  • Landningssida speciellt utformad för uppdraget 
  • Noga utvalda leverantörer för rätt exponering 

Lär känna er målgrupp

Annons- och marknadsmaterialet används som stöd när vi, genom aktivt uppsökande av kandidater, säljer in den lediga tjänsten. När uppdraget är slutfört sammanställer vi en rapport om kandidaternas feedback för att hjälpa er bli bättre på att attrahera önskad målgrupp. 

Analysen går att köpa som en förstudie innan uppstart av uppdraget. Analysen är ytterst lämplig för kompetensområden där det är hård konkurrens samt om flera uppdrag skall genomföras samtidigt.