Bakgrundskontroll

Vi rekommenderar att genomföra bakgrundskontroll på kandidaten som skall anställas. Tillsammans med vår leverantör SRI erbjuder vi flera omfattande bakgrundskontroller.

Den enklaste nivån av bakgrundstest vi erbjuder är Screen. Här hämtar vi och återger information om förekomster inom olika delområden. Detta görs utan någon fördjupad analys eller koppling till den befattning som kandidaten är aktuell för. Vi levererar ett material som snabbt och effektivt ger våra kunder information gällande om en kandidat är lämplig att gå vidare i processen, eller om det finns omständigheter som påkallar en fördjupad analys. Denna kontroll går att använda både som gallring av urval eller som en sista kontroll innan anställning.

Bakgrundskontroll Specialist

Bakgrundskontroll är inget måste

Kontakta oss