Bakgrundskontroll

Vi rekommenderar att genomföra bakgrundskontroll på kandidaten som ska anställas. Tillsammans med vår leverantör SRI erbjuder vi flera omfattande bakgrundskontroller.

Vi rekommenderar att det alltid genomförs en bakgrundskontroll på kandidaten som ska anställas, tillsammans med vår leverantör kan vi erbjuda olika bakgrundskontroller beroende på roll som ska tillsättas. Den enklaste nivån är en Screen där vi hämtar och återger information om förekomster inom olika delområden. Detta görs utan någon fördjupad analys eller koppling till den befattning som kandidaten är aktuell för. Vi levererar ett material som snabbt och effektivt ger våra kunder information om en kandidat är lämplig att gå vidare i en process eller till anställning, eller om det finns omständigheter som påkallar en fördjupad analys. Utformningen på denna kontroll gör befattningsoberoende och möjlig att använda i olika skeden av rekryteringsprocessen antingen som gallring av urval, eller som en slutgiltig check innan anställning.

Bakgrundskontroll Specialist

Bakgrundskontroll är inget måste

Kontakta oss