Historien om Intenso Teknikrekrytering

Mattias Lyckberg, VD

Intenso Teknikrekrytering startade 2011 och är specialiserade på rekrytering och search av specialister och ledare inom Engineering, Tech och IT. Intensos VD, Mattias Lyckberg, har varit med från start och berättar här om företagets historia och vad som skiljer Intenso mot övriga företag på marknaden.
 

Berätta om hur Intenso Teknikrekrytering startade. 

Vi startade för drygt tio år sedan med ett långsiktigt mål att bli en rikstäckande rekryteringspartner för teknikintensiva organisationer. Idén kom precis efter finanskrisen, då jag bestämde mig för att göra en comeback i branschen.  

Strax innan finanskrisen sålde jag mitt dåvarande rekryteringsbolag till en annan aktör och sen gick allt åt skogen när krisen väl slog till, och det här med att ta nya tag sattes till ordets rätta bemärkelse. Det blev nya tag i samarbete med Säljpoolen, som idag är Intenso Teknikrekryterings systerföretag. Att det blev just Säljpoolen berodde främst på deras intressanta koncept, något som vi senare utvecklade för att passa rekryteringsmarknaden för ingenjörer och specialister inom teknik och IT.  

Som entreprenör vill man vara ostoppbar, det handlar om att kämpa på och ta sig igenom livets berg- och dalbana

Konceptet utvecklades och intensifierades snabbt och när konceptet väl var redo för att satsa framåt, fick jag beskedet om att jag hade fått cancer. Ibland blir det inte alltid som man har tänkt sig, deal with it, the show must go on! Det är ett citat som präglat mig genom åren och som ligger till stor grund för Intensos start, utveckling och vårt sätt att vara i själen. Som entreprenör vill man vara ostoppbar, det handlar om att kämpa på och ta sig igenom livets berg- och dalbana. Efter många globala och personliga kriser samt snart i kölvattnet av Coronapandemin står vi nu stadigt med ett fantastiskt företag som är summan av många människors ansträngningar och våra otroligt begåvade medarbetare.  

Vilka är Intenso Teknikrekrytering idag? 

Vi satsar framåt. Både med vår redan etablerade och starka organisation i Göteborg och Malmö, men också med vårt nya kontor i Linköping, där vi ser en stor potential. I Stockholm har utmaningen varit större. Där letar vi fortfarande efter att hitta rätt person som vill bära ledarskapet och satsa tillsammans med oss. Vi har fantastiska förutsättningar att attrahera nya medarbetare, främst med vår moderna lönemodell som har ett starkt värde för så väl den enskilda individen som teamet. Det skiljer oss idag från många rekryteringsbolag i branschen. Detta är något vi jobbar hårt på att kommunicera ut och få fram vårt budskap för att hitta rätt person. 

Även om tillväxt står högt på agendan är rätt människor viktigare än att till varje pris nå omsättningstal, vårt bolag har vuxit långsamt. Vi investerar i människor och sätter ett stort värde på att alla vi anställer ska lyckas och strävar efter att ha en låg personalomsättning i en bransch som i övrigt har hög omsättning av personal och svårt att bygga kvalitet i sina organisationer. Just denna tanke fortsätter även mot kund, där vi vill att våra kunder ska uppleva oss som värdeskapande konsulter som kan hjälpa till med mer än att bara ta fram en kravprofil.

Vi arbetar med att tillföra kunskap

Vad skiljer Intenso Teknikrekrytering från branschkollgorna? 

Vi arbetar med att tillföra kunskap i hur man blir framgångsrik som företag genom att bedriva rekryteringsarbetet i sin helhet. Det sker i kombination med att vi har seniora konsulter och digitaliserade plattformar som gör att vi har lösningar och produkter som stöttar oss i vår leverans mot kund.  

Vi är också ett av de få mindre och personliga rekryteringsföretagen som kan utveckla affären genom Intensogruppen tillsammans med kunden, till att bli en helhetslösning som omfattar fler rekryteringsområden än vårt. Vi kan stötta kunderna i det egna rekryteringsarbetet och effektivisera kommunikationen mot deras målgrupper, vi erbjuder alltid kunderna kostnadseffektivitet och faktisk leverans genom anpassade lösningar. 

Om ni söker en rekryteringspartner eller en ny arbetsgivare att göra karriär hos så är vi ett företag med fokus på att hitta lösningar, som arbetar med svåra uppdrag och har över 25 års erfarenhet av hur man attraherar och rekryterar medarbetare. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni söker något nytt och spännande. 

Intenso