Kv. Gjuteriet, Limhamn, Malmö

Nyproduktion av  84st lägenheter i 3st huskroppar med garage. 
Bygget utföres med HDF bjälklag och prefab väggar.
Detta är etapp 1 av  totalt 2 etapper, i etapp 2 planeras för uppförande av 
ca: 180 lägenheter.


Beställare: Wästbygg
Slutkund: Vita Örn
Entreprenadform: Totalentreprenad.

Kv. Lybeck, Malmö (Hansakompaniet) 

Ombyggnad av Hansagallerian i Malmö. Detta är ett etapp 3 för ombyggnaden av Hansakompaniet i Malmö Centrum med en totalyta på ca: 41 000 m² bestående av butiker, kontorslokaler, bostäder och garage. Det som ingår i etapp 3 är grundinstallationer för kraft, belysning och tele inom del som är Hansakompanit och som består av 3 våningar plus källare.
Det är bl.a nytt ställverk och strömskenor för kraft distribution till centraler, 
samt ett nytt brand- och utrymningslarm. Butikslokaler för Systembolaget och Ica med kompletta installationer.


Beställare: Areim Hamburg Malmö AB.
Entreprenadform: Utförandeentreprenad.