Att lyckas med kompetensbaserad specialistrekrytering inom Engineering, Tech och IT

Arbetslösheten ökar under 2023 i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur, enligt Arbetsmarknadsutsikterna*. Samtidigt väntas ökningen delvis hållas tillbaka på grund av bristen på utbildad arbetskraft som ökat till en rekordnivå. Detta innebär att bristen på seniora Tech- och IT-specialister är mycket påtaglig, och den lär bli än värre. Med tanke på höstens behov av ytterligare IT-specialister är det nu hög tid att starta upp kommande rekryteringar.

Hör ni till de bolag som på egen hand lyckas rekrytera utvecklare, arkitekter eller seniora specialistroller med fokus att stärka upp inför ert bolags fortsatta verksamhetsutveckling? Grattis! Många bolag rapporterar idag om att det blir svårare att tillsätta rätt kandidater och allt fler tar hjälp av rekryteringsspecialister då man inte längre lyckas på egen hand.

Även vi som arbetar i rekryteringsbranschen på heltid och som dagligen söker upp och attraherar seniora specialister och ledare inom tech och IT vet att det inte görs helt enkelt. Vi som är rekryteringsspecialister lyckas i många fall på grund av att vi känner arbetsmarknaden och vet vad som triggar de seniora kandidaterna att bli intresserade av specifika roller inom en specifik bransch. Många kandidater vet exakt vad de vill ha och vad de kan önska från en anställning under 2023. Har man som rekryterande chef inte koll på marknadsläget är det idag väldigt lätt hänt att man tappar kandidater till förmån för konkurrerande bolag.

Vi på Intenso är specialiserade inom rekryteringsområdena Engineering, Tech och IT, och har många års erfarenhet inom våra specialistområden. Vi känner av marknaden löpande och kan ge råd och rekommendationer till ert bolag, baserat på just era förutsättningar och sett till de behov ni har. När ni som bolag inte vet vad som främst attraherar specialisterna, riskerar ni att inte lyckas med era rekryteringar vilket i sin tur leder till att ni får fortsatt resursbehov. Många verksamheter har inte längre råd att ha resursbrist, eftersom det bland annat påverkar den befintliga personalen som ofta får alldeles för mycket att hantera, samtidigt som bolagets IT-verksamhet inte kan hantera förändringsbehov i önskad takt.

Hos oss kan ni hitta mig, Anders Johansson, och min kollega Christofer Dahlman. Vi är två seniora rekryteringskonsulter som sedan många år tillbaka arbetat inom Engineering, Tech och IT-branschen. Vi känner därför rekryteringsbranschen och arbetsmarknaden väldigt väl och vet hur vi hittar och attraherar kandidater med rätt kompetens.

Om ni önskar diskutera era rekryteringsförutsättningar så hör gärna av er.

Anders Johansson