Yara Marine, en framgångssaga

Mattias Lyckberg
VD

  

Yara Marine Technologies är idag en framgångssaga. Dom växer snabbare än de flesta hippa IT bolag och framtiden ser ljus och grön ut. Resan startade 2011 och de har i dagsläget 200 projekt som skall genomföras 2019. Att jämföra med 2018 där Yara installerade 13 projekt är en fingervisning på en minst sagt imponerande ökning.

Yara Marine är en av våra kunder som utvecklar intressant teknik som ligger i tiden. Intresset för grön teknik är idag stort bland ingenjörer och gör Yara till en attraktiv arbetsplats. 

Orsaken till framgången var att man tidigt insåg att det lagkrav som den marinasektorn stod inför 2020 skulle bära frukt.

Tomas Lust, som jag pratar med, och Peter Strandberg såg detta redan 2006 och började satsa. 2014 var man 10 anställda och hade lyckats med flera framgångsrika installationer på fartyg. Deras skrubberteknik för avgasrening fungerade och beställningarna började att komma. Självklart har utmaningarna varit många, en alltid påtaglig sådan har varit bristen på ingenjörer. Att under det senaste året dubblat personalen och rekrytera 35 ingenjörer har varit en stor utmaning, det har aldrig varit så svårt att rekrytera som det är nu. Och det lyckas man med!

 

 

Tomas Lust (till vänster) tillsammans med Mattias Lyckberg (höger)

"Det har aldrig varit så svårt att rekrytera som det är nu. Och det lyckas man med!"


Varför lyckas ni?
Det vi gör är intressant eftersom miljö ligger i tiden. Men vi tror också att vi haft en fördel av att den marinasektorn haft det lite tufft. Det har delvis varit en fördel för oss att kunna erbjuda spännande jobb inom sektorn och därmed kunnat rekrytera duktiga och kompetenta människor men samtidigt rekryterar vi människor från andra branscher som berikar oss och ger nya perspektiv, det ger också utmaningar. 

 

Vilka utmaningar då?
Att växa så snabbt som vi gör nu ställer helt andra krav på oss som organisation. Tidigare kunde vi enkelt samlas runt fikabordet och alla var en i gänget, det var enkelt att hålla ihop teamet och skapa en god stämning. Att gå ifrån ett litet bolag till ett stort företag ställer helt andra krav. Nu satsar vi på nya processer, nya roller och bygger upp en egen HR avdelning för att kunna ta hand om våra medarbetare. Framför allt är det viktigt att inte hålla sig fast vid det gamla, det som fungerade förut fungerar kanske inte längre. Vi måste vara villiga att lyssna in medarbetarna samt arbeta aktivt med förändring, organisations- och verksamhetsutveckling. Alla måste få sin plats i organisationen och givetvis ha en bra arbetsmiljö.

I framtiden kommer Yara med sin internationella gröna miljö att stå sig väl i konkurrensen om kompetensen. Det skall vara tydligt varför ingenjören väljer att arbeta hos oss, säger Lina Edlund HR-chef på Yara.