Världsledande Ricardo etablerar sig i Sverige

Mattias Lyckberg
VD

Ur något så hemskt som ett världskrig, närmare bestämt det första, kommer ett bolag som idag förutom att vara världsledande inom motorindustrin också är ett globalt miljökonsultföretag, specialiserat inom transport, hållbar energiteknik och utveckling. Men hur började resan egentligen?

Under första världskriget var rökutsläppen från tankmotorerna ett stort bekymmer när de röjde fordonens position för fienden. Ingenjören Harry Ricardo ombads titta på problemet och designade därefter en helt ny motor som dels hade minskade rökutsläpp och som dessutom var starkare. Totalt tillverkades över 8 000 av dessa nya motorer vilket gjorde den till den första brittiskt designade motorn som massproducerades.
Där föddes även företaget Ricardo som än idag arbetar med att förbättra och utveckla produkter för framtiden.

Ricardo började affärsverksamheten inom motorindustrin, där de fortfarande är världsledande. Genom högkvalitativ forskning av motorer, drivlinor och hybridsystem driver företaget på utvecklingen mot en effektivare och mer hållbar framtid. Det gäller inte minst arbetet inom nya teknikområden som autonoma fordon och nästa generations batterier.

Ricardo har i dagsläget över 3 000 ingenjörer, konsulter, forskare och supportpersonal över hela världen. Nu har bolaget öppnat ett nytt kontor i Göteborg och stärker därmed sin närvaro i Skandinavien. På så sätt kommer företaget även närmare kundbasen som finns i hela Europa, Kina, USA och Storbritannien
 

"Vi vill vara med och skapa framtiden"

- Ricardo vilar på en otroligt stabil grund och djup kunskap inom motorteknik och arbetar hela tiden aktivt med att skapa en bättre värld inom transport. För transporter av gods och människor kommer alltid behövas och vi vill hitta det lämpligaste och smartaste sättet att göra det på. För oss gäller det att utveckla och förbättra det som redan finns och balansera det på rätt nivå genom morgondagens teknik. Vi är stolta över vår långa historia men kan inte leva på historiken enbart. Vi vill vara med och skapa framtiden, säger Per-Inge Kruse, Head of Business Development Scandinavia.


- Ricardo vilar på en otroligt stabil grund och djup kunskap inom motorteknik och arbetar hela tiden aktivt med att skapa en bättre värld inom transport. För transporter av gods och människor kommer alltid behövas och vi vill hitta det lämpligaste och smartaste sättet att göra det på. För oss gäller det att utveckla och förbättra det som redan finns och balansera det på rätt nivå genom morgondagens teknik. Vi är stolta över vår långa historia men kan inte leva på historiken enbart. Vi vill vara med och skapa framtiden, säger Per-Inge Kruse, Head of Business Development Scandinavia.

Företagets verksamhet sträcker sig över en rad olika marknader såsom personbilar, nyttofordon, järnväg, försvar och motorsport. Vidden av det arbete företaget utför är allt från industrimaskiner till hypersportbilar. Företagets breda kunskap och långa erfarenhet inom flera olika branscher har gjort att deras kunduppdrag inkluderat allt från strategiutveckling, kostnadsminskning till säkerhetshantering och miljökonsekvensbedömningar. Förutom tekniska konsulttjänster har Ricardo även möjlighet att designa och leverera högkvalitativa prototyper och lågvolymtillverkning av komplexa produkter och enheter exempelvis motorer, transmissioner och generatorer. Allt detta görs under devisen "maximera effektivitet och eliminera spill', en princip som sattes av grundaren redan 1915.

Ricardo har i över ett sekel levererat teknisk expertis och utvecklat produkter. Mångfalden i företagets produktportfölj gör att bolaget idag kan dra nytta av en lång erfarenhet och tillhandahålla kvalitetstekniska lösningar fokuserade på hög effektivitet, låga utsläpp, klassledande produktinnovation och robust strategisk implementering. Kundlistan inkluderar transportoperatörer, tillverkare, energiföretag, finansinstitut samt olika myndigheter.

Är du intresserad av att bli en del av Ricardos team i Sverige? Just nu söker vi:

Business Manager/Key Account Manager - Ansök här

Senior Business Manager/Sales Manager - Ansök här