Ny VD i byggbranschen

Åsa Pahne tog under 2021 klivet in i byggbranschen och tillträdde som VD på DAB Group, ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongrenoveringar. Vi på Intenso har fått äran att träffa Åsa, där hon med sina 15 år i ledande befattning berättar om sin syn på VD-skapet och hur hon tillsammans med sin organisation ska axla byggbranschen.

Som VD behöver man kunna skapa engagemang hos sina medarbetare och ha ett intresse för hur andra människor tänker och agerar. Det är tillsammans man får ut det bästa resultatet.

Åsa Pahne, VD, DAB Group

Hur det kom sig att Åsa Pahne tog steget in i chefskapet från första början? Det korta svaret är att det helt enkelt bara blev så. Hon berättar att redan tidigt i sin karriär uppmuntrades hon av hennes dåvarande chef på Volvo hur pass väl hon skulle passa i en chefsposition, något som ledde till att hon ett kort tag därefter genomförde en ledarskapsutbildning. En utbildning som blev starten på hennes karriär i ledande position där hon vid redan 35 års ålder fick sin första chefsroll.

Steget in i sin första VD roll började med att Åsa ville ha ett nytt jobb. Att det blev just VD föll på att det dök upp en möjlighet efter att hon aktivt jobbat med sitt nätverk. Efter en kort tids sökande och efter att ha dragit i många kontakter fick Åsa höra i sitt nätverk att det fanns en ledande position ledig på ett spännande företag. Hon blev intresserad, sökte och strax därefter kunde hon titulera sig som VD.

Förutfattade meningar finns om allt, och så även för hur en VD är. Enligt Åsa är en vanlig uppfattning om en VD att hen är en elitistisk person och att hen ser allt för sin egen vinning samt sin egen karriär och framgång. Att vara dominant, kontrollerande, självcentrerad och styrande kan ha fungerat förr i tiden men fungerar inte längre. Idag har ledare som är inriktade på relationer och som vill inspirera och motivera sina medarbetare och människor omkring sig en större chans att lyckas oavsett vilken bransch man verkar inom.

Åsas erfarenheter av just denna ledarstil är något hon nu tagit med in i byggbranschen. En av hennes styrkor är att hon tidigare arbetat aktivt med employer branding och haft ett stort fokus på att skapa en attraktiv arbetsplats. En arbetsplats där de anställda trivs leder till många positiva saker. En engagerad personal påverkar hela organisationen genom bland annat ökad effektivitet, samhörighet och bättre kundrelationer. För att skapa en attraktiv arbetsplats behöver man som ledare ha ett intresse av att förstå hur andra människor agerar och beter sig. Genom att förstå hur människan fungerar får man ut det bästa resultatet för sin organisation. Det stora människointresset anser Åsa är en av hennes styrkor som ledare. Hon tror på människan och vad man tillsammans kan åstadkomma när man blandar olika erfarenheter, tankar och åsikter.

Tidigt i sin karriär som ledare kastades Åsa in i olika förändringsarbeten. Till en början försökte hon på egen hand genomföra förändringsarbeten så långt fram i processen hon kunde innan hon började involvera andra. Dock upptäckte hon snabbt att det inte alltid togs emot på sättet hon önskade och förstod då vikten av att involvera andra personer tidigt i processen för att förändringar skulle tas emot bättre. Det är genom erfarenhet som Åsa vet att organisationsförändringar genomförs mycket mer effektivt och håller ett bra tempo om fler kan vara med på resan. Hon understryker dock att vissa förändringsprocesser kräver konfidentiell hantering och då behövs en annan strategi för när olika parter ska bli involverade.

Idag strävar Åsa, i den mån det går, alltid efter att få sitt team involverade i kommande organisationsförändringar, ju fler personer som vill engagera sig desto bättre och mer effektiv blir organisationen. Att se resultat är något som hon älskar och det allra bästa resultatet får man genom att förena människors drivkraft och engagemang. Åsa ser stor potential i byggbranschen när det kommer till att involvera och tillsammans skapa förändring. Just byggbranschen genomsyras av entreprenörskap, drivkraften att vilja framåt samt det lösningsorienterade tankesättet. Egenskaper som är en stor fördel i förändringsarbeten.

Att agera mer proaktivt blev den stora förändringen i Åsas ledarskap.

Förändringar kommer alltid att ske, det är så man utvecklas och växer. Vissa förändringar är planerade och andra uppstår utan förvarning. Coronapandemin är ett exempel där man tvingat sig till förändringar, både jobbmässiga och på personliga plan. Som ledare krävdes det bland annat att man tog nya ställningstaganden kring arbetssätt och företagskultur. Men pandemin har samtidigt gett mycket lärdom. För Åsa och hennes ledarskap försvårade pandemin för henne i början, främst på grund av den sociala distanseringen. Åsa är en person som tycker det är viktigt att vara en del av de anställda. Hon har ett genuint intresse av att höra vad som händer på kontoret och vilka eventuella problem som organisationen upplever. Men då allt fler började jobba på distans var det i början svårt att vänja sig vid att inte höra allt i fikarummet eller korridoren, berättar Åsa. Den ”snabba” informationen var svårare att få tag på, men som så mycket annat anpassar man sig och nya arbetssätt blir snabbt den vanliga vardagen. Att agera mer proaktivt blev den stora förändringen i Åsas ledarskap. När allt fler sitter på distans behöver man vara mer aktiv med uppföljningar och att ta kontakt med sina anställda för att få höra vad som händer. Åsa berättar att tiden under pandemin har lärt henne att arbeta mer uppsökande, något som varit till stor fördel i hennes nya tjänst, då kontoren och hennes dagliga kontaktytor är utspridda både nationellt och internationellt.

Att sitta på en VD-post kan stundtals vara mycket krävande men för att bli en bra ledare krävs ett jämt engagemang. Däremot är det viktigt att engagemanget håller en nivå där man inte blir för personligt engagerad i jobbet eftersom det då kan börja ta över negativt. Skulle en sådan situation uppstå försöker Åsa tänka tanken ”detta är enbart ett jobb”, en tanke som hjälper henne att få perspektiv och komma ihåg att det finns ett liv utanför jobbet som också behöver engagemang. Åsa berättar också att man som VD bör vara öppen med vad som står i ägardirektivet. Man ska tänka på att inte enbart prata om det som rör sig inne i huvudet på VD:n utan även försöka tänka vad andra vill höra och prata om detta med sina anställda. Genom öppenhet och engagemang blir det lättare att leda och visar att man är lyhörd.

Avslutningsvis frågade vi Åsa vad hon specifikt kommer bidra med nu när hon axlat rollen som VD på DAB Group. Den stora fördelen hon besitter är hennes erfarenhet från IT-branschen, där hon kan bidra med bland annat sin erfarenhet kring de digitala verktygen som krävs för att ta branschen till nya dimensioner. Men även hennes gedigna kunskaper gällande affärsplaner, budget och ekonomiuppföljning samt hennes breda nätverk och många år av att skapa goda kundrelationer. Hon vill även vara en del av förändringen att skapa jämlikhet genom att öka antal kvinnor i branschen. Här vill hon inspirera och fortsätta skapa en bättre balans, då många forskningsrapporter visar att jämlika företag leder till bättre resultat och lönsamhet. 

Mattias Lyckberg