Intenso Teknikrekrytering satsar i Linköping

Vi satsar framåt. Vi satsar i Linköping! Näringslivet inom våra rekryteringsområden Engineering, Tech och IT har stor potential och ett starkt driv i regionen. Här ser vi att vi passar in, eftersom vi hjälper till med en av de största utmaningar som organisationer har, nämligen att hitta rätt kompetens.   

Idag har vi alla förutsättningar för att slå oss in på marknaden i Linköpingsregionen, eftersom vi har en stor kunskap om hur man arbetar för att identifiera och attrahera rätt kompetens. De rekryteringstjänster och produkter som vi erbjuder både utmärker sig och står sig väl mot de redan etablerade rekryteringsföretagen i regionen.  

Intenso Teknikrekrytering är ett bolag som vill framåt, både med de redan etablerade och starka kontoren i Göteborg och Malmö, men också nu med det nya kontoret i Linköping. Vi har fantastiska förutsättningar för att attrahera nya medarbetare, främst med vår moderna lönemodell som har ett starkt värde för så väl den enskilda individen som hela teamet. Det skiljer oss idag från många rekryteringsbolag i branschen, och det är därför något vi jobbar hårt för att kommunicera ut och vara tydliga med i vårt budskap när vi letar nya medarbetare.

Vi kommer rekrytera personal till kontoret i Linköping för att skapa en stark lokal förankring

Mattias Lyckberg, grundare och VD, Intenso Teknikrekrytering

Även om tillväxt står högt på agendan är rätt människor viktigare än att till varje pris nå omsättningstal, vårt bolag har därför växt långsamt. Vi har valt att investera i människor och sätter ett stort värde på att de vi anställer ska lyckas. Vi strävar efter att ha en låg personalomsättning i en bransch som i övrigt har hög omsättning av personal och svårt att bygga kvalitet i sina organisationer. En tanke som även präglar samarbetet med kund, där vi vill att våra kunder ska uppleva oss som värdeskapande konsulter som kan hjälpa till med mer än att bara ta fram en kravprofil.   

Intenso är och har alltid varit ett bolag som arbetar med att tillföra kunskap i hur man blir framgångsrik som företag genom att bedriva rekryteringsarbetet i sin helhet. Det sker i kombination med att vi har seniora konsulter och digitaliserade plattformar som gör att vi har lösningar och produkter som stöttar oss i vår leverans mot kund.   

Vi ingår i Intensogruppen och kan därför erbjuda kunderna helhetslösningar samt fler rekryteringsområden än vårt. Vi kan stötta kunderna i det egna rekryteringsarbetet och effektivisera kommunikationen mot deras målgrupper. Vi erbjuder alltid kunderna kostnadseffektivitet och faktisk leverans genom anpassade lösningar. 

I Linköping är redan vårt systerföretag Säljpoolen etablerat och tillsammans kommer vi att arbeta för att positionera oss på marknaden  med intressanta rekryteringsuppdrag. Idag hittar ni två kollegor på kontoret i Linköping, där Jenny Fröjd representerar Säljpoolen och Alexandra Hartzell, sedan en tid tillbaka, representerar Intenso.   

I Linköping är redan vårt systerföretag Säljpoolen etablerat och tillsammans kommer vi att arbeta för att positionera oss på marknaden  med intressanta rekryteringsuppdrag. Idag hittar ni två kollegor på kontoret i Linköping, där Jenny Fröjd representerar Säljpoolen och Alexandra Hartzell, sedan en tid tillbaka, representerar Intenso.   

Alexandra är utbildad HR-specialist och har under de senaste åren fått ett stort intresse för rekrytering. Under hösten 2021 etablerade sig Säljpoolen i Linköping och då Alexandra hade hört mycket positivt om bolaget sökte hon en tjänst och började strax därefter som researchkonsult för Säljpoolen. Men bara några månader senare erbjöds hon att vidareutvecklas till rekryteringskonsult på Intenso Teknikrekrytering, och det är nu i denna roll ni hittar henne.

Läs om Alexandras första intryck och tid inom Intensogruppen.  

”Jag arbetar hos en fantastisk arbetsgivare som verkligen bryr sig om sina medarbetare och kunder, den familjära känslan genomsyrar verkligen verksamheten. Kompetensnivån i bolaget är hög och jag utvecklas varje dag i min roll, vilket är enormt stimulerande.  

Mina kollegor sitter fysiskt på andra orter, därav är vår kontakt mestadels digital. Trots det har vi en härlig, dedikerad, positiv och energirik teamanda, vilket blir extra påtaglig för mig när jag får möjlighet att träffa mina kollegor fysiskt då och då. Som i alla bolag har jag mer kontakt med vissa kollegor och andra lite mer sällan, men ett telefonsamtal är bara ett lyft bort och är alltid lika uppskattat från bådas håll. Vanligtvis ses vi digitalt i samband med veckomöten och kundmöten, men även när vi ska formulera kravspecifikationer samt diskutera kandidatprofiler. 

Jag älskar både kundkontakten och möten med våra kandidater. Det jag tycker är mest stimulerande är när jag känner att vi lyckats med en, i alla avseenden, ”perfect match” mellan kund och kandidat. 

Våra fördelar är verkligen den fina företagskulturen, vår förmåga att lösa våra kunders problem och möjligheten att få utvecklas internt.”

– Alexandra Hartzell, rekryteringskonsult, Intenso Teknikrekrytering

Intenso