Uppstart och förberedelsefas

Ställ in scenen för framgång

Vi tror på att ett gediget förarbete skapar grunden för en lyckad rekryteringsprocess. Därför genomför vi noggranna förberedelser så att ni som kund kan känna er säkra på att vårt arbetssätt kommer hjälpa er med era rekryteringsbehov. Under denna fas använder vi en rad effektiva metoder och arbetssätt.

Searchstrategier

Vi genomför en omfattande intern analys genom att engagera oss i uppstartsmöten och uppföljningsdiskussioner. Genom att ställa relevanta frågor och samla in nyckelinformation utvecklar vi en tydlig förståelse för ert behov. Detta gör det möjligt för oss att skapa tilltalande arbetsbeskrivningar, exakta kravprofiler och skräddarsydda personliga profiler efter beställarens behov och tilltänkt målgrupp. Under uppstartsmötet tas även en tidsplan fram.

Vid rekrytering av chefer och specialister fokuserar vi på att kartlägga relevanta kompetenser och egenskaper på arbetsmarknaden. Våra skickliga rekryteringskonsulter tar även stöd av våra datasystem för profilanalys och G-test för att matcha kriterier och egenskaper mot kandidaternas personliga profiler. Detta säkerställer en hög tillförlitlighet i rekryteringsprocessen.

Vårt nätverk och vår statistik står som grund när vi ser över hur vi bäst attraherar och kommunicerar effektivt med målgruppen. Vår marknadsavdelning skapar material designat för att tilltala önskad målgrupp, inklusive sökoptimerade annonser designade för att öka synligheten och attrahera rätt kandidater. Vi designar också presentationsmaterial i syfte att öka intresset hos uppsökta kandidater.

Vid behov gör vi en grundlig analys för att öka vår förståelse kring målgruppen och på så sätt kunna säkerställa en framgångsrik rekrytering. I denna analys ingår aspekter som tillgänglighet på arbetsmarknaden, allmänna utmaningar på kandidatmarknaden, arbetsgivarvarumärkets attraktionskraft och kandidaternas krav i förhållande till företagets erbjudande. Vi ser över hur rekryteringsprocessen bör sättas upp för att maximera chanserna att lyckas med just ert uppdrag. Vi använder även data som samlats in genom vårt egenutvecklade rekryteringsverktyg och samarbetar med vår marknadsavdelning för att designa material som effektivt attraherar målgruppen.