Search- och återkopplingsrapport

Search- och återkopplingsrapport

Vår search- och återkopplingsrapport innefattar en noggrann kartläggning av kandidater inom lämpliga branscher och företag, som vi sedan kontaktar för att samla in feedback från de som lever upp till den satta kravprofilen. Detta gör vi med syfte att få kandidaterna att vilja söka tjänsten, och i de fall kandidaten inte är intresserad tar vi reda på varför. Resultatet av dessa anledningar sammanställs för att ge en bättre förståelse om er position hos målgruppen. Därefter kan vi ta fram ett åtgärdsförslag för att dokumentera och utveckla vårt samarbete.  

Kandidaternas värderingar förändras med tiden, därför är en aktiv bearbetning av målgruppen viktig. Vårt mål är att alltid har uppdaterad information kring målgruppen som ska rekryteras. När ni väljer att starta ett långsiktigt samarbete med oss samlar vi alltså frekvent in kunskap om just er målgrupp, vilket maximerar möjligheterna för att hitta rätt kandidat till er organisation.