Search

Att utnyttja rätt nätverk och kanaler för framgång

Specialister på search

Vår omfattande kunskap och etablerade nätverk inom engineering-, tech- och IT-sektorerna ger oss möjlighet att uppnå enastående resultat i kandidatsökningar. Vi använder olika strategier och nätverk för att säkerställa bästa möjliga matchning.

Vi samarbetar aktivt med flera partners på marknaden, vilket ökar vår förmåga att leverera värde till våra kunder. Dessa samarbeten, tillsammans med vår proaktiva kommunikation med målgrupper och aktiva marknadsföringsinsatser, säkerställer en kontinuerlig tillströmning av kvalificerade kandidater.

Searchstrategier

Vi har ett omfattande nätverk och en intern databas med över 80 000 medlemmar. Dessutom arbetar våra rekryteringskonsulter aktivt med att bygga och utveckla sina personliga nätverk, samtidigt som vi som företag driver marknadsföringskampanjer för att locka talanger. Allt detta är saker som hjälper till i vårt searcharbete.

Genom vårt strategiska partnerskap med LinkedIn har vi utöver våra egna nätverk tillgång till cirka 4 miljoner yrkesverksamma i Sverige. Alla våra rekryteringskonsulter är certifierade i LinkedIn Recruiter.

För att skapa oss en tydlig bild av hur situationen ser ut studerar vi närliggande regioners affärsekosystem i relevanta branscher genom att använda både etablerade och nya kanaler för att hitta individer med matchande kompetens. Genom kartläggning begränsar vi oss inte till det egna nätverket eller Linkedin. Vårt diskreta tillvägagångssätt, som involverar telefonsamtal, e-postmeddelanden och sociala medier, syftar till att skapa intresse för er utannonserade tjänst.

Searcharbete är grunden för vårt företag och vi investerar kontinuerligt i utbildning och utveckling av våra rekryteringskonsulter. Detta säkerställer att de håller sig uppdaterade med de senaste branschtrenderna, sökteknikerna och nätverkspraxis, vilket möjliggör att vi konsekvent kan leverera lyckade resultat.

Searchrapport

För varje utförd searchrekrytering kan vi sammanställa en rapport som bland annat innehåller antal kartlagda, kontaktade och intervjuade kandidater samt vad den generella feedbacken är från de som tackat nej till erbjudandet.