Referenstagning

Referenstagning är en värdefull del i rekryteringsprocessen för att få en bättre förståelse och en objektiv bild av den aktuella kandidaten.

Referenstagning – en viktig del av processen