Anställningsfas

image

Underlätta en smidig övergång

I anställningsfasen hanteras de avslutande intervjuerna med tillhörande processer av er som kund. Om så önskas kan vi bistå med referenskontroller, vilket säkerställer en helhetsbedömning av den valda kandidatens meriter och lämplighet.

Efter att ni tagit beslut om en kandidat säkerställer Intenso att samtliga kandidater i rekryteringsprocessen får återkoppling vid avslutad rekrytering.