Hur Consat blev en av Sveriges bästa arbetsgivare

Martin Wahlgren, VD på Consat, och Mattias Lyckberg, VD på Intenso Teknikrekrytering

Nyligen hade jag förmånen att få sitta ned med Martin Wahlgren VD och delägare i Consat AB och prata om vad som gör dem till ett framgångsrikt företag med ett starkt ”employer brand” och vad han har för tips till andra företag som tänker göra resan. Consat AB är en av våra äldre kunder som vunnit många olika utmärkelser, ett företag som är lite av en doldis i branschen med sina unika projekt och som idag är över 200 ingenjörer. Consat är också ett av få företag som sex år i rad blivit utsett till en av Sveriges mest intressanta arbetsgivare. Martin berättar att i grunden handlar allt om vilka arbetsuppgifter man som ingenjör får.

Vi bygger vårt employer brand med intressanta och utvecklande   arbetsuppgifter

”Som ingenjör vill man ha spännande projekt oc hutmanande arbetsuppgifter. Det är fundamentet. Vi har byggt upp Consat med den filosofin. När vi får en ny kund, lägger vi ned mycket energi på att verkligen förstå vad behovet är, hur vi kan hjälpa kunden att uppnå eller lösa behovet är centralt. Vi vill att kunden skall få ta del av hela vår samlade kompetens. ”Ofta inleds samarbetet med ett eller ett par
konsultuppdrag innan vi kanske fortsätter med mer komplexa projektåtaganden, fokus är att hitta lösningar som passar för kunden. Det vi strävar efter blir både ett mervärde för både kunden och våra anställda vilket också skapar ett större intresse för oss som bolag. ”Personalen känner ett större engagemang och delaktighet eftersom vi arbetar tillsammans med kunden för att uppnå detta.
Chefer, specialister och medarbetare får ett intressant utbyte av varandra genom tvärfunktionella projektgrupper vilket är utvecklande för vår personal.” ”Vi bygger vårt employer brand med intressanta och utvecklade arbetsuppgifter som fundament men lika viktigt är att vi som bolag är nytänkande, omtänksamma och långsiktiga. ”

”För att kunna sticka ut har vi lagt en tydlig plan med en målsättning att vi alltid skall sträva efter att göra det lite bättre än alla andra oavsett om det är arbetsmarknadsdagar, ex-jobb, samarbeten med högskolor osv. Vi gillar helt enkelt att tävla och vi älskar att vinna vilket är en viktig faktor i att vi vunnit flera employer branding relaterade utmärkelser.”

Martin säger också att de valt att inte centralisera alla funktioner och det gör att cheferna är involverade i många av dessa frågor vilket gör att det verkligen lever i bolaget och i organisationen. Till de företag som tänkt att göra resan är tipset att inte spänna bågen för hårt, man måste ha en långsiktig plan. Viktigt att få med sig hela sin organisation i arbetet.
”Vi har alltid varit solida, samma skrot och korn rätt igenom. Det är viktigt att det blir genuint och genomtänkt, att man kan leva upp till det man säger att man skall göra. Var ärliga men inte blygsamma. Se till att ni klarar raka puckar i bolaget och var öppna för feedback från er personal och uppmuntra till det.”
”En utmaning som vi har är att få våra ingenjörer att våga ”skryta” lite mer om vad de gör hos oss för sina kunder. Vi borde berätta oftare hur bra vi är. Min uppfattning är att det inte finns något bolag i vår storlek i Sverige som har så mycket spännande projekt som vi. Vi har genom åren genomfört flera både små och stora prestigeprojekt och det vill vi gärna berätta mer om – det är också därför man skall arbeta här.”

Mattias Lyckberg