Har du åldersnoja?

Att tala om ålder vid en rekrytering kan vara ett känsligt och svårt ämne. Men för tusan. Hur kan det fortfarande vara en så avgörande faktor. Är det inte en förlegad uppfattning om att det skall finnas en ”åldersgräns” på huruvida man kan klara av en arbetsuppgift? Är man verkligen ”ung och hungrig”? Kan man verkligen inte lära ”gamla hundar att sitta”?

Rekrytering handlar i grund och botten om att matcha egenskaper och värderingar som stämmer överens med det behov som finns i organisationen.

Är det inte så att vissa erfarenheter inte går att ha om man inte har en lång yrkeskarriär bakom sig? Den bästa kombinationen borde alltså vara livslång erfarenhet med drivkraft. I min karriär som rekryteringskonsult har jag givetvis både mött personer som tappat intresset, stagnerat och likaså naiva hungriga personer utan erfarenhet som springer åt helt fel håll och lägger sin energi på fel saker. I slutändan går rekrytering ut på att identifiera om en person är rätt för jobbet och har den energi som uppgiften kräver. Då är ålder något bland det sista en skall lägga i beaktning.

GEA Sweden AB är en av våra kunder där vi rekryterat flera personer. I förra året fick vi till uppgift att rekrytera en försäljningsingenjör med kompetens inom bryggerinäringen. Några av kriterierna för rekryteringen var branscherfarenhet, närliggande teknisk kompetens och säljerfarenhet. Varken jag eller GEA diskuterade ålder. Helt enkelt eftersom ingen utav oss ens tänkte en tanke på att det var en avgörande faktor.


GEA anställde också Mats Augustsson, idag 57 år med gedigen erfarenhet och en mycket passande bakgrund för jobbet.

Med facit på hand blev det en mycket lyckad rekrytering där Mats snabbt kunnat komma in i verksamheten och överträffat målen. Tryggve Orderud, försäljningschef på GEA kunde dock med handen på hjärtat erkänna att han ställde sig lite frågande till hur hungrig Mats var. Men samtidigt gäller det att se förbi och gå emot de fördomar som finns, vara öppen för att det finns ett oerhört värde i erfarenhet och att oavsett hur hungrig en person kan vara så kompenserar hög fart aldrig fel riktning. Trygves tips till andra är att inte vara rädda för att rekrytera seniora personer, var öppen och värdera deras erfarenhet. Således är det viktigt att rekryteringsarbetet görs grundligt och korrekt. Resultatet skall givetvis leda till att rätt person är på rätt plats.

När vi gjorde rekryteringen för JEFF Electronics AB träffade jag Lars Modee, idag 60år, en herre full av energi och erfarenhet. Helt rätt för rollen hos JEFF. Inställningen hos JEFF har alltid varit att rekrytera rätt kompetens och har i och med den filosofin flera seniora personer med unik kompetens. Eftersom Lars har den erfarenheten han har så är han trygg i sig själv och är väl medveten om vad han kan prestera.

Lars förklarar att han självklart är väl medveten om att det blir svårare för äldre personer att hitta jobb. Han har själv mött dessa fördomar att man inte skulle ha de egenskaper som företaget söker pga ålder, men man skall aldrig skall lyssna på det. Han anser att man istället skall lägga sin energi och sitt engagemang på företag som ser bortom fördomar och osagda regler.

– Jag håller också med andra om att yngre personer kanske går att forma mer men å andra sidan kan jag forma JEFF mer och påverka beslut baserade på min erfarenhet. Se istället din livserfarenhet som en fördel för dig själv och den organisation du skall arbeta i.

Nästa gång det är dags att rekrytera och du kommer till frågan om ålder, hoppa över den. Diskutera istället vilken nivå av erfarenhet som behövs, vad personen förväntas leva upp till och vilka egenskaper som ni värdesätter!! Lycka till med er nästa rekrytering!!

Mattias Lyckberg