Cofactors tankar om Second Opinion

Vi har pratat med Pia Nilsson, HR-chef på Cofactor. Cofactor är ett nationellt medelstort bolag som är verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Pia har jobbat på bolaget sedan två år tillbaka och har tidigare en lång bakgrund inom HR och rekrytering. Cofactor är en av våra kunder som bland annat nyttjat vår tjänst Second Opinion när de har rekryterat på egen hand. En tjänst som innebär att kunden får stöd av en professionell rekryteringskonsult i slutfasen av rekryteringsprocessen för att säkerställa att rätt kandidat anställs.

I vår intervju med Pia har vi tagit reda på varför Cofactor valt att använda Second Opinion och hur de upplevt tjänsten hos oss på Intenso.

Varför använder ni en Second Opinion?

Vi har använt er Second Opinion ett flertal gånger och främst vid rekrytering av chefer eftersom det vid ledande befattningar är extra viktigt att säkerställa rätt kompetens och personlighet. Varför vi valt att nyttja denna tjänst är dels för att få en objektiv bedömning från en extern part, det gör att vi kvalitetssäkrar den potentiella slutkandidaten innan anställning.

Minska risken för felrekrytering då det annars kan bli mycket kostsamt och tidsödande, är ytterligare en anledning till varför vi använt tjänsten. Genom att utföra olika tester och djupintervjuer kan vi få hjälp att diskutera resultaten med en oberoende part som är certifierade i testverktygen och som har lång erfarenhet av att rekrytera ledande befattningar. Testverktygen som används och de rapporter som vi får ta del av vid Second Opinion ger oss en bra sammanfattning. De är lättförståeliga och sammanfattar varje enskild fråga på ett bra och tydligt sätt.

Minska risken för felrekrytering då det annars kan bli mycket kostsamt och tidsödande

Pia Nilsson, HR-chef, Cofactor

Vad ger tjänsten för beslutsunderlag som ni annars inte hade fått?

Vi får fördjupade insikter om kandidaternas olika beteenden i arbetslivet och socialt. Det ger oss också en snabb överblick över plus och minus faktorer för slutkandidaten. Att vi får möjlighet att bolla idéer med er på Intenso är också mycket värdefullt för våra beslut. Ofta ställer ni, som oberoende part, frågor som vi själva inte tänkt på och vi får då möjlighet att fundera ytterligare över vissa delar.

Är tjänsten prisvärd?

Det korta svaret är ja. Det kostar att rekrytera, särskilt till chefspositioner. I dessa rekryteringar är det även extra viktigt att det blir rätt direkt. Vi på Cofactor tycker det är värt pengarna, eftersom en felrekrytering kan kosta oss väldigt mycket mer. En annan anledning som gör tjänsten prisvärd är att vi alltid får snabb och proffsig hjälp. Just er tillgänglighet värdesätter vi mycket högt.

Till vilka befattningar använder ni er av en Second Opinion?

Vi använder tjänsten främst till chefspositioner och andra ledande befattningar.

Vilka andra positiva aspekter ser ni?

Vi gillar den oberoende bedömningen. Det är vanligt att företag som ska rekrytera själva inte har tiden att utvärdera och analysera slutkandidaterna så noga som hade önskats, då är en Second Opinion väldigt effektiv. Ett annat vanligt förekommande är också att de personer som sitter med rekrytering inte alltid har tillräckligt med kunskap om rollen eller området som de ska anställa inom, även här är Second Opinion en positiv aspekt.

På Cofactor tycker vi också att tjänsten är bra när man utför en internrekrytering eller när någon har nära koppling till slutkandidaten, särskilt om kandidaten inte får anställningen. När man då får en oberoende parts åsikter blir det lättare att förklara för kandidaten om de inte får anställningen eftersom man då har ett gediget underlag att luta sig mot.

Jag skulle rekommendera alla företag som anställer att överväga Second Opinion.

Är er organisation intresserade av Second Opinion?

Mattias Lyckberg