Att vara ny som VD under pandemin

Det är tufft att vara ny på jobbet och bli introducerad under en pågående pandemi. Kanske är det ännu tuffare att komma in som VD när de informella och spontana möjligheterna att stanna till vid kollegans skrivbord eller mingla i fikarummet är borta? Vem introducerar VD:n när ägarna sitter i lock down? Utmaningarna är många. Vi har pratat med Martin Feuk ny VD på Unjo AB, som delar med sig av de många utmaningar han stött på sina första veckor.

Som VD har man ett stort ansvar att förstå vad ägarna vill, det kräver att man bygger relationer och spenderar tid tillsammans för att skapa sig en bra bild av ägarnas framtidsvisioner. Under den pågående pandemin har möjligheterna till detta försvårats för personer i ledande befattning och kanske ännu svårare när ägarna i Tyskland sitter i lock down, som är fallet för Martin Feuk. Att arbeta digitalt skapar andra förutsättningar, det är svårare att bygga relationer och tar därför längre tid att skapa samma band som när man ses fysiskt.

Det är oavsett fysisk eller digital form viktigt att visa sig tillgänglig och närvarande som VD för sin organisation.

Martin Feuk, VD, Unjo AB

Med fokus på medarbetare och relationer bestämde sig därför Martin redan ifrån start att arbeta på kontoret, eftersom det även fanns goda förutsättningar till att göra det på ett coronasäkert sätt. Han menar att det är viktigt att vara närvarande för de som är på kontoret eftersom det är oerhört betydelsefullt för relationerna. Det är oavsett fysisk eller digital form viktigt att visa sig tillgänglig och närvarande som VD för sin organisation. På Unjo är det idag totalt 25 personer varav cirka en tredje del arbetar från kontoret och resten på distans. Oavsett varifrån hans medarbetare arbetar har Martin sina första veckor prioriterat att boka in individuella möten med varje medarbetare där fokus legat på att lära känna.

Det digitala ledarskapet kräver mer struktur, tydlighet och att man verkligen planerar in tid för att samtala med sina medarbetare. En vanlig vardag, som den såg ut innan pandemin, blev många kommunikativa delar mer inofficiella och avslappnade eftersom man allt som oftast sågs på kontoret under arbetsdagen. Nu sitter majoriteten av organisationen hemma något som bidragit till att det är mycket svårare att bygga vidare på en tydlig företagskultur. För Martin är det extra viktigt att som VD skapa en kultur där dörren alltid står öppen och att även de som arbetar hemifrån känner sig välkomna och bekväma med att boka in sig på videomöten oavsett samtalets syfte. Martin har tidigare erfarenhet av ledande befattningar men att komma in som ny VD under en pågående pandemi har inneburit helt nya utmaningar och hans ledarskap har redan utvecklats en hel del, något som han ser mycket positivt på.

Martin tror att ledare som har en mer inspirationsledarskapsstil kan få det svårare när det kommer till att leda digitalt. För ett fungerande ledarskap digitalt tror Martin att det är viktigt med eftertanke och att man har ett strukturerat arbetssätt. Det är till exempel viktigt att ha ett tydligt och anpassningsbart introduktionsprogram för alla nyanställda. Om den nyanställda börjar på distans och introduktionen genomförs digitalt krävs det att programmet är bredare än om den sker på kontoret i fysisk form. Anledningen är att man behöver lägga mer vikt vid att den nyanställde får kontakt med fler på företaget när det sker digitalt.

Det ska inte finnas ett ”hemmalag” och ett ”kontorslag”

En annan utmaning man som VD fått stöta på under pandemin är hur man uppmärksammar och förebygger den psykiska ohälsan när merparten arbetar på distans. I syfte att förebygga psykisk ohälsa har Martin själv valt att lägga tid på att fråga alla medarbetare under de individuella mötena om de känner till någon som ligger i farozonen men även hur de själva mår. Att vissa alltid jobbar hemma och andra alltid på kontoret är inget han ser som en hållbar lösning i framtiden, det ska inte finnas ett ”hemmalag” och ett ”kontorslag” utan alla ska ingå i ett och samma lag, det är tillsammans man skapar en vi-känsla. I övergången från pandemin kommer Martin upprätta en plan som passar både personal och verksamhet när det handlar om distansarbete. En plan som innebär att alla bör vara inne på kontoret någon gång i veckan eller månaden.

Att arbeta mer flexibelt är här för att stanna, vi lever redan i en digitaliserad värld och det banar väg för distansarbete men samtidigt tror Martin att vi kommer att sträva efter att få komma tillbaka till våra arbetsplatser. Det som är roligt att se är att trots att pandemin ställer nya krav på ledarskapet blir de anställda mer fria att ta ett eget ansvar och att styra över sin egen tid och planering. Många ledare underskattar sin organisations förmåga att leda sig själva, Martin är däremot övertygad om att frihet får människor att växa.

I början av 2021 gjorde vi på Intenso Teknikrekrytering AB klart en VD rekrytering till Unjo AB ett nyligen förvärvat bolag av tyska Hydac koncernen. Martin Feuk fick jobbet och började som VD på Unjo i mars 2021. 

Mattias Lyckberg