Rymden nyttjas för att hjälpa människor

Mattias Lyckberg
VD

 

“Think global – act local” är ett vanligt sätt för företag att tänka. Men inte Cobham Gaisler. De tänker lite större än så. Företaget satsar på att de produkter som utvecklas för att användas i rymden, också ska vara till nytta och kunna hjälpa mänskligheten här nere på jorden. Med andra ord; ”Think on a solar system scale – act local”.

 

En stor del av all rymdindustri i Sverige har sin bas i Göteborg och ett av dessa framgångsrika bolag är Cobham Gaisler.

Cobham Gaisler är en världsledande global teknik- och serviceinnovatör samt leverantör som erbjuder helhetslösningar för den mest utmanande och extrema miljön man kan tänka sig, nämligen rymden. Detta är en internationell organisation med imponerande kundkatalog där du bl.a. hittar de stora jättarna som NASA och Europeiska Rymdstyrelsen ESA. Utvecklingen av feltoleranta processorer och datorarkitektur som används i rymdteknologi ligger redan i framkant, men Cobham Gaisler vill fortsätta utveckla när större delar av vårt solsystem ska utforskas. 

Slutmålet för den teknologi företaget utvecklar är att den ska användas i rymdfarkoster. När man arbetar med komponenter och system som ska ut i rymden, så finns det inget utrymme för fel. Slutprodukten måste vara felfri, och därför är det viktigt att vägen dit har stort utrymme för att testa och utveckla nya, smarta lösningar så att det färdiga resultatet som skickas ut i solsystemet verkligen fungerar.

I praktiken innebär det att de anställda på Cobham Gaisler är med från början till slut och har övergripande ansvar över hela processen. Helhetsbilden av projekten är viktigt att ha i tanken när det man arbetar med ska användas i så komplexa situationer och miljöer som ligger utanför vår egen atmosfär, där man måste ta med saker kosmisk strålning i beräkningen.

Även om majoriteten av det företaget arbetar med har rymden som destination ser företaget ändå att deras arbete och produkter också kan användas till att förbättra livet här på jorden. Med hjälp av satellitövervakning finns det möjlighet att observera vår planet från rymden. Detta ger oss sedan möjlighet att verkställa åtgärder nere på jorden för att motverka exempelvis klimatkrisen.

- Man ska kunna nyttja rymden för att hjälpa människor. Det man kan observera från rymden blir allt mer intressant och viktigt för det som händer på jorden, säger Sandi Habinc, VD på Cobham Gaisler.

- Rymdbranschen i sig förändras mycket just nu. I dagsläget är det två olika tendenser som dominerar marknaden; det traditionella sättet med färre, stora och dyra satelliter med lång livslängd, eller det nya med många fler, mindre och billigare satelliter med kortare livslängd.

Cobham Gaislers utmaning är att erbjuda produkter för dessa två, helt olika marknader och ekonomiska förutsättningar, fast det i grunden handlar om samma sorts miljöer i rymden. Idag har företaget 35 anställda i Göteborg och satsar nu på att utöka personalstyrkan ytterligare.

Källa: NyTeknik

 

Läs mer om företaget och vad några av medarbetarna har att säga.

 

Är du intresserad av att blir en del av teamet? Just nu söker vi

ASIC/FPGA Engineer, Gothenburg

Computer Architect, Gothenburg