Visionen är lika storslagen som enkel

Mattias Lyckberg
VD

Visionen är lika storslagen som enkel, - Gratis energi och ingen miljöpåverkan!!

Men Magnus vad innebär det här egentligen?
Först måste vi flytta fokus för hur man betalar för energi, idag betalar man för energi på samma sätt som tappvatten, det ligger inte längre i tiden. Tänk mobiltelefoni, och hur den marknaden har förändrats till att förpacketeras till tjänstelösningar. I vår vision köper man en tjänst som innehåller olika behov av t ex komfort eller mängd energi som du tror dig behöva för att uppnå ditt behov.

Vi vill vara moderna och nytänkande, arbeta för att hjälpa Sverige att bli fossilfritt 2040, hållbarhetsmålen är viktiga för oss. Det är också vår bransch största utmaning att skapa lösningarna som löser det. Vi är idag ett företag i förändring som går ifrån att vara en traditionell styrinstallatör och entreprenör till att bli ett tjänsteföretag med samma verksamhetsområden som tidigare inom fastigheter och energi men satt i ett annat perspektiv med tjänstelösningar som ligger i tiden.

 

 

Magnus Åkerskog- VD KTC Control

"När man arbetar på KTC är det viktigt att man brinner för just hållbarhet och grön energiteknik. Vi är stolta över vår strävan och visionen att kunna göra energi gratis för alla."

 

Tekniken och lösningarna finns idag för att nå målen, men vi jobbar i en traditionell bransch som inte kan förändra sig lika snabbt som telekombranschen. Det är också en utmaning att få fram kunskapen om alternativen vilket gör att det inte går tillräckligt fort.

När man arbetar på KTC är det viktigt att man brinner för just hållbarhet och grön energiteknik. Vi är stolta över vår strävan och visionen att kunna göra energi gratis för alla. Som konsument ställer man krav på hållbarhet och det speglar sig också i människors medvetenhet när de väljer sin framtida arbetsgivare. Vi kan erbjuda våra anställda att få vara med på den resan i en förändring som kommer och måste ske. Det här kommer att vara attraktivt för den viktiga yngre generationen som skall in på arbetsmarknaden, de har andra krav på hållbarhet och grön teknik.

Vill man skapa nytt kan man inte heller vara traditionell i sitt sätt att rekrytera, vi arbetar för att hitta nya vägar och nå ny kompetens. Branschen har många kompetensutmaningar samtidigt som den blir mer teknisk komplex. Det är en kombination av traditionell fastighetstekniskkompetens som krävs och nya innovationer. Här tar vi hjälp av Intenso teknikrekrytering för att både nå kandidater på traditionellt sätt i kombination med nya lösningar. Det är ett viktigt att budskapet når de som vi vill rekrytera och att de delar vår vision. Vi arbetar samtidigt mer och mer med vårt arbetsgivarevarumärke, resan har precis börjat, vi har en god öppenhet i bolaget och ett stort medarbetarengagemang. Våra medarbetare skall veta sitt värde och bli inspirerade av sitt dagliga arbete.

Den största anledningen till varför du skall arbeta här i framtiden, du är med där det händer. Du är med när Sverige ställs om till ett nytt energilandskap!

Är du intresserad av att arbets hos KTC? Klicka här för att se vilka möjligheter KTC kan erbjuda dig.