Nytt affärsområde med fokus på IT-rekrytering

Anders Johansson
Rekryteringskonsult IT

Med över 25 år i rekryteringsbranschen har vi på Intenso Teknikrekrytering och systerbolaget Säljpoolen byggt upp starka och långsiktiga relationer bland kunder och kandidater. Detta bidrar till att vi fortsätter verka inom nya områden och nu kan fokusera på att bli ett av branschens tyngre bolag inom IT-rekrytering.

 

På Intenso Teknikrekrytering finns idag erfarna IT-specialister som har en gedigen arbetslivsbakgrund och som känner arbetsmarknaden mycket väl. Genom ett stort nätverk med kvalificerade kandidater vet våra konsulter hur rekryteringsprocesser behöver hanteras för att man ska lyckas. Det är med denna förmåga och kunskap som vi har möjlighet att komplettera våra processer med flexibel search och headhunt, lösningar som innebär stöttning och hjälp till arbetsgivare att hitta och attrahera potentiella kandidater med rätt matchning i teknisk och personlig profil.

Idag sätter arbetsmarknaden höga krav på de organisationer som behöver rekrytera IT-specialister. Samtidigt som kraven är höga är det kandidaterna som äger marknaden. Organisationer som ska rekrytera behöver beskriva sina behov och önskemål kring kompetens och personliga egenskaper, men måste även utvärdera sin attraktionskraft som arbetsgivare samt förstå efterfrågan, arbetsmarknaden och dess konsekvenser.

De höga kraven på organisationerna har gjort att rekryteringsbolag inom IT har fått en allt viktigare roll, och för att lyckas krävs det god expertis och gedigen erfarenhet. På Intenso har vi nu därför lanserat affärsområdet IT-rekrytering där Anders Johansson är ansvarig. Anders har under flera år jobbat med IT-rekrytering, samt har en tidigare karriär inom seniora ledande roller inom IT i globala produkt- och tjänstebolag. 

Det är verkligen skoj och spännande att få vara med och driva det nya affärsområdet framåt, och att få erbjuda kunder senior specialistkompetens inom rekrytering och IT. Det som ger en personlig kick är alla personliga möten där det verkligen klickar till, både med kandidater och kunder!

– Anders Johansson, rekryteringskonsult och affärsområdesansvarig IT

Idag är det vanligt att IT-specialister på den svenska arbetsmarknaden är passiva kandidater, det vill säga kandidater som kan vara intresserade av nya jobbmöjligheter, men som inte aktivt söker nytt jobb. Att få löpande erbjudande om nya jobbmöjligheter är något som genererat att kandidaterna värderar och sätter högre krav på sin potentiellt nya arbetsgivare. Det handlar bland annat om förmåner och möjlighet till flexibilitet, men även val av teknik och verktyg, företagskultur, ledarskap och arbetsmiljö. Employer Branding har därför aldrig varit så viktigt som på dagens arbetsmarknad. Rekryterande företag måste aktivt vårda sitt varumärke för att tillhandahålla ett attraktivt bolag för sina anställda och potentiella kandidater. Det är därför idag väldigt viktigt hur man som företag profilerar sig mot potentiella kandidater och hur man agerar, för att kunna attrahera efterfrågade specialistprofiler.

Intenso Teknikrekrytering är en del av Intensogruppen. Koncernen innefattar även systerbolaget Säljpoolen och affärsområdena Masterhelp Jobb och Intenso Interim Management. Intensogruppen är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. Tillsammans verkar vi inom alla branscher och hjälper företag att rekrytera närmare 800 tjänster per år.