Search - när de vanliga kanalerna inte räcker till

Det är inte alltid självklart att du hittar den kompetens du söker genom annonsering. Ibland behövs andra metoder i rekryteringen för att hitta guldkornen. 

I de här fallen handlar det ofta om att hitta kandidater som inte har en tanke på att byta jobb. De tittar inte aktivt på platsannonser, och är nöjda med den situation de har. Samtidigt kan de mycket väl vara öppna för förslag och möjligheter.

Vi skannar marknaden och tar hjälp av våra aktiva och levande nätverk och databaser för att finna den chef eller specialist som passar in på just din kravspecifikation. För varje uppdrag vi genomför, växer nätverken och databaserna vilket ger oss ännu bättre möjligheter.

Alla våra konsulter vet hur man hittar anpassad kompetens till en befattning. Här lyckas vi där andra misslyckas, tack vara noggranna förberedelser och skickliga konsulter som vet vad som krävs. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår ​headhunting/search? Hör av dig.

Mattias Lyckberg
Rekrykteringskonsult/VD

Göteborg
Direkt: 031-7045172
Mobil: 0733-336080
mattias.lyckberg@intenso.se
LinkedIn

Nicole Diener
Rekryteringskonsult/Regionchef

Göteborg
Direkt: 031-7045177
Mobil: 0735-258686
nicole.diener@intenso.se
LinkedIn

Christofer Dahlman
Rekryteringskonsult/Regionchef

Malmö
Direkt: 040-6606726
Mobil: 0702-469300
christofer.dahlman@intenso.se
LinkedIn

Maria Ahlén
Rekryteringskonsult (föräldraledig)

Göteborg
Direkt: 031-7045174
Mobil: 0708-490288
maria.ahlen@intenso.se
LinkedIn

Malou Magnusson
Rekryteringskonsult

Göteborg
Direkt: 031-7045176
Mobil: 0707-588745
malou.magnusson@intenso.se
LinkedIn

Josefine Petersson
Rekryteringskonsult

Göteborg
Direkt: 031-7045178
Mobil: 0702-501429
josefine.petersson@intenso.se
LinkedIn