Search - när de vanliga kanalerna inte räcker till

Det är inte alltid självklart att du får fatt i den kompetens du söker genom annonsering. Ibland behövs andra grepp i rekryteringen. 

I de här fallen handlar det ofta om att hitta kandidater som inte har en tanke på att byta jobb. De tittar inte aktivt på platsannonser, och är nöjda med den situation de har. Samtidigt kan de mycket väl vara öppna för förslag och möjligheter.

Vi skannar marknaden och tar hjälp av våra aktiva och levande nätverk och databaser för att finna den chef eller specialist som passar in på just din kravspecifikation. För varje uppdrag vi genomför, växer nätverken och databaserna och ger oss ännu bättre möjligheter.

Alla våra konsulter vet hur man hittar anpassad kompetens till en befattning. Här lyckas vi där andra misslyckas, tack vara noggranna förberedelser och skickliga konsulter som vet vad som krävs.