Search - när de vanliga kanalerna inte räcker till

Det är inte alltid självklart att du hittar den kompetens du söker genom annonsering. Ibland behövs andra metoder i rekryteringen för att hitta guldkornen. 

I de här fallen handlar det ofta om att hitta kandidater som inte har en tanke på att byta jobb. De tittar inte aktivt på platsannonser, och är nöjda med den situation de har. Samtidigt kan de mycket väl vara öppna för förslag och möjligheter.

Vi skannar marknaden och tar hjälp av våra aktiva och levande nätverk och databaser för att finna den chef eller specialist som passar in på just din kravspecifikation. För varje uppdrag vi genomför, växer nätverken och databaserna vilket ger oss ännu bättre möjligheter.

Alla våra konsulter vet hur man hittar anpassad kompetens till en befattning. Här lyckas vi där andra misslyckas, tack vara noggranna förberedelser och skickliga konsulter som vet vad som krävs. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår ​headhunting/search? Hör av dig.

Mattias Lyckberg
VD

Göteborg
Direkt: 0733-336080

mattias.lyckberg@intenso.se
LinkedIn

Nicole Diener
Regionchef Väst

Göteborg
Direkt: 0735-258686

nicole.diener@intenso.se
LinkedIn

Christofer Dahlman
Regionchef Syd

Malmö
Direkt: 0702-469300

christofer.dahlman@intenso.se
LinkedIn

Anders Johansson
Rekryteringskonsult IT

Malmö
Direkt: 0723-063526

anders.johansson@intenso.se
LinkedIn